Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở để tài tỉnh Nam Định

Sáng ngày 24/5/2022, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp tỉnh Nam Định “Nghiên cứu đánh giá ô nhiễm nước thải làng nghề Cơ khí và thiết kế xây dựng mô hình thí điểm hệ thống xử lý nước thải làng nghề cơ khí xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, Nam Định” do TS. Phạm Hương Quỳnh – Viện Công nghệ HaUI làm chủ nhiệm. Buổi nghiệm thu do PGS. TS. Phạm Văn Bổng – Phó hiệu trưởng làm chủ tịch.

Phần nghiệm thu sản phẩm, TS. Phạm Hương Quỳnh - chủ nhiệm đề tài đã báo cáo ngắn gọn 3 dạng sản phẩm đạt được của đề tài trước hội đồng. Căn cứ vào thực trạng ô nhiễm môi trường, cụ thể là ô nhiễm nguồn nước tại địa bàn xã Xuân Tiến vẫn chưa có giải pháp khắc phục. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành lấy 26 mẫu nước mặt, nước ngầm, nước thải cơ khí và phi cơ khí, được thực hiện trong 2 đợt. Khảo sát 200 hộ dân làng nghề tại xã Xuân Tiến, đã xây dựng được các báo cáo khảo sát và hệ thống các giải pháp quản lý, kỹ thuật.

Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở để tài tỉnh Nam Định

Hình 1: Th.S Nguyễn Huy Kiên - thư ký buổi họp, tuyên bố quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu sản phẩm

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát và lấy mẫu tại doanh nghiệp Tân Việt trên địa bàn, đa phần nước thải tại doanh nghiệp không được tách dòng vẫn hòa trộn vào hệ thống nước thải chung. Do đó, nhóm nghiên cứu cần thực hiện 2 công việc một lúc là xử lý hóa lý và sinh học. Căn cứ vào quy mô doanh nghiệp và số lượng nước thải trong một ngày đêm, nhóm đã tiến hành thiết kế hệ thống xử lý nước thải với quy mô 1m3 / ngày đêm phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Theo như đăng ký trong hợp đồng, nhóm đăng ký nước thải loại B, tuy nhiên sau 15 – 20 ngày vận hành, điều chỉnh hệ thống hoạt động ổn định thì đã đạt được nước thải loại A.

Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở để tài tỉnh Nam Định

Hình 2: TS. Phạm Hương Quỳnh – chủ nhiệm đề tài, báo cáo các sản phẩm đạt được trước hội đồng nghiệm thu sản phẩm

Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở để tài tỉnh Nam Định

Hình 3: PGS. TS. Vũ Minh Tân – tổ trưởng tổ nghiệm thu, nhận xét trước hội đồng

Kết luận tại phiên họp nghiệm thu sản phẩm, các tổ viên trong hội đồng thống nhất nghiệm thu sản phẩm để tài tỉnh Nam Định với xếp loại Đạt. Cả mặt số lượng và chất lượng của sản phẩm đã đạt các yêu cầu theo như đăng ký và có phần vượt hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm cần bổ sung và hoàn thiện để các báo cáo thêm phần hoàn chỉnh hơn.

Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở để tài tỉnh Nam Định

Hình 4: Th.S Nguyễn Huy Kiên - thư ký buổi họp, tuyên bố quyết định thành lập hội đồng nghiệm cấp cơ sở

Tại phiên họp thứ hai nghiệm thu cấp cơ sở đề tài, dưới sự điều hành của PGS. TS. Phạm Văn Bổng – chủ tịch hội đồng, nhóm nghiên cứu cũng đã trình bày ngắn gọn các nội dung thực hiện được trong thời gian vừa qua. Nội dung các báo cáo rõ ràng, mạch lạc và khoa học. Các sản phẩm đề tài đầy đủ theo số lượng và chất lượng theo yêu cầu. Hệ thống các bản vẽ thiết kế đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật.

Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở để tài tỉnh Nam Định

Hình 5: TS. Phạm Hương Quỳnh – chủ nhiệm đề tài, báo cáo tổng kết đề tài trước hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở

Sau khi lắng nghe báo cáo tóm tắt nội dung thực hiện từ chủ nhiệm đề tài, các thành viên trong hội đồng đã cho các ý kiến nhận xét, góp ý nhằm xây dựng nội dung đề tài một cách hoàn thiện hơn. Có thể nói, mặc dù thời gian thực hiện ngắn, ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 trong thời gian vừa qua, nhưng nhóm nghiên cứu đã rất cố gắng và hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn yêu cầu. Nỗ lực không chỉ từ chủ nhiệm đề tài mà còn từ các thành viên trong nhóm nghiên cứu, không ngần ngại quãng đường di chuyển xa, khó khăn, vất vả trong công tác lấy mẫu, khảo sát, quá trình vận hành, hiệu chỉnh hệ thống tại doanh nghiệp thụ hưởng.

Sản phẩm thu được từ đề tài có ý nghĩa lớn trong công tác khắc phục và bảo vệ môi trường nước tại xã Xuân Tiến nói riêng và địa bàn tỉnh Nam Định nói chung. Quy mô của sản phẩm phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng được nhu của doanh nghiệp trên địa bàn. Là mô hình thí điểm cho các hộ dân làng nghề khác triển khai và áp dụng. Mỗi hộ dân làng nghề tự xử lý nước thải cho doanh nghiệp mình là điều kiện thuận lợi để nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chung của toàn khu công nghiệp.

Cuối buổi nghiệm thu, PGS. TS. Phạm Văn Bổng, đánh giá cao những nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong thời gian vừa qua, nhóm đã hoàn thiện nội dung đề tài đảm bảo cả mặt số lượng và chất lượng. Thầy cho rằng đây là đề tài cần được triển khai thêm tại các địa bàn, cụm công nghiệp khác trong tình hình ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường nước ngày một gia tăng hiện nay. Các doanh nghiệp, hộ dân cần nghiêm túc thực hiện và áp dụng các kết quả của đề tài nhằm cải thiện chất lượng môi trường theo chiều hướng tốt hơn nữa. Đồng thời thầy cũng đóng góp các ý kiến xây dựng báo cáo cho nhóm nghiên cứu thêm phần chỉn chu hơn trước khi tiến tới buổi nghiệm thu đề tài tại tỉnh Nam Định.

  • Thứ Ba, 16:00 24/05/2022

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Kiểm tra tiến độ thực hiện quy trình kỹ thuật thâm canh cây Hoàng Sin Cô

Kiểm tra tiến độ thực hiện quy trình kỹ thuật thâm canh cây Hoàng Sin Cô

Thứ Sáu, 11:26 29/07/2022

Thử nghiệm triển khai sản xuất đế trong của giày từ chất thải rắn ngành thuộc da (mùn bào crom, da vụn) và phế phụ phẩm công - nông nghiệp giàu cellulose hướng tới bền vững

Thứ Sáu, 15:02 22/07/2022

Nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Sáu, 08:19 22/07/2022

Hội thảo báo cáo định kỳ kết quả và tập huấn triển khai các nội dung của dự án khảo sát thị trường lao động tại các trường đại học Việt Nam (Lab-Movie)

Thứ Năm, 09:30 07/07/2022

Báo cáo khoa học: “Phân tích động lực học quá trình gia công, ứng dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả trong gia công, chế tạo”

Thứ Hai, 09:19 04/07/2022

Các bài đã đăng

Kiểm tra tiến độ thực hiện quy trình kỹ thuật thâm canh cây Hoàng Sin Cô

Kiểm tra tiến độ thực hiện quy trình kỹ thuật thâm canh cây Hoàng Sin Cô

Thứ Sáu, 11:26 29/07/2022

Thử nghiệm triển khai sản xuất đế trong của giày từ chất thải rắn ngành thuộc da (mùn bào crom, da vụn) và phế phụ phẩm công - nông nghiệp giàu cellulose hướng tới bền vững

Thứ Sáu, 15:02 22/07/2022

Nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Sáu, 08:19 22/07/2022

Hội thảo báo cáo định kỳ kết quả và tập huấn triển khai các nội dung của dự án khảo sát thị trường lao động tại các trường đại học Việt Nam (Lab-Movie)

Thứ Năm, 09:30 07/07/2022

Báo cáo khoa học: “Phân tích động lực học quá trình gia công, ứng dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả trong gia công, chế tạo”

Thứ Hai, 09:19 04/07/2022
Báo cáo tổng kết quá trình làm đồ án tốt nghiệp tại Viện Công nghệ HaUI của Sinh viên Cơ khí K13

Báo cáo tổng kết quá trình làm đồ án tốt nghiệp tại Viện Công nghệ HaUI của Sinh viên Cơ khí K13

Thứ Hai, 08:00 23/05/2022
Nghiệm thu trung gian cấp Viện sản phẩm đề tài NCKH tỉnh Phú Thọ

Nghiệm thu trung gian cấp Viện sản phẩm đề tài NCKH tỉnh Phú Thọ

Thứ Tư, 07:46 18/05/2022
Hội thảo khoa học: “Ô nhiễm nước tại làng nghề xã Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định và đề xuất các giải pháp khắc phục”

Hội thảo khoa học: “Ô nhiễm nước tại làng nghề xã Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định và đề xuất các giải pháp khắc phục”

Thứ Sáu, 08:00 06/05/2022
Báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp tại Viện Công nghệ HaUI

Báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp tại Viện Công nghệ HaUI

Thứ Tư, 08:00 27/04/2022

Báo cáo kết quả thực tập tại Viện Công nghệ HaUI của nhóm sinh viên K13 - Khoa Công nghệ Hóa

Thứ Năm, 08:30 21/04/2022

Video giới thiệu