Bộ máy tổ chức

Tin tiêu điểm

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu một số phương pháp rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định thay đổi đối tượng theo hướng tiếp cận tập mờ trực cảm”

Thứ Sáu, 09:03 26/04/2024

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán hiện tượng va đập (chatter) và dự đoán, mở rộng miền ổn định ứng dụng để nâng cao năng suất, chất lượng trong quá trình gia công phay”

Thứ Năm, 09:45 25/04/2024

Họp xét đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp trường đợt 2 năm 2024

Thứ Ba, 11:20 09/04/2024
Hội thảo khoa học: “Cuộc cách mạng AutoForm thúc đẩy sự phát triển của ngành tạo hình kim loại tấm tại Việt Nam”

Hội thảo khoa học: “Cuộc cách mạng AutoForm thúc đẩy sự phát triển của ngành tạo hình kim loại tấm tại Việt Nam”

Thứ Sáu, 16:12 08/03/2024

Tập huấn quy định an toàn phòng thí nghiệm cho sinh viên chuyên ngành Hóa thực tập tốt nghiệp tại Viện

Thứ Tư, 09:38 10/01/2024
Hội nghị triển khai kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hội nghị triển khai kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thứ Năm, 16:39 04/01/2024
Nghiệm thu đề tài cấp Bộ Công Thương “Xây dựng mô hình thí điểm về tái chế chất thải rắn ngành thuộc da (mùn bào da thuộc crom) để sản suất tấm ốp trần, ốp tường trang trí nội thất nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường”

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ Công Thương “Xây dựng mô hình thí điểm về tái chế chất thải rắn ngành thuộc da (mùn bào da thuộc crom) để sản suất tấm ốp trần, ốp tường trang trí nội thất nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường”

Thứ Năm, 16:00 04/01/2024

Báo cáo khoa học định kỳ: “Nghiên cứu tổng hợp Hydroxit lớp kép chứa Cu, Co, Fe ứng dụng làm xúc tác xử lý kháng sinh trong môi trường nước”

Thứ Hai, 16:09 18/12/2023
Đón tiếp và làm việc với GS. Ashall David, Đại học Chester (Anh)

Đón tiếp và làm việc với GS. Ashall David, Đại học Chester (Anh)

Thứ Ba, 09:08 12/12/2023

Viện Công nghệ HaUI trưng bày và giới thiệu sản phẩm KHCN chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày truyền thống ngành Cơ khí trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, và thành lập trường Cơ khí – Ô tô

Thứ Hai, 16:08 30/10/2023

Video giới thiệu

Cơ cấu tổ chức Viện Công nghệ - HaUI

Cơ cấu tổ chức Viện Công nghệ - HaUI

Cơ cấu tổ chức Viện Công nghệ - HaUI

Ban Lãnh đạo Viện Công nghệ HaUI

Cơ cấu tổ chức Viện Công nghệ - HaUI

Viện trưởng – PGS. TS. Phạm Đức Cường

+ Lãnh đạo chung và toàn diện các mặt công tác, hoạt động của Viện theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao;

+ Phụ trách trực tiếp các mặt công tác: nhân sự, tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng chiến lược phát triển chung của Viện, đối ngoại, truyền thông, thi đua khen thưởng và kỷ luật;

+ Phụ trách trực tiếp bộ phận Hành chính (Văn phòng) Viện, phỏng Cơ khí - TĐH, Điện tử - Năng lượng, Lab SHPC;

+ Về chuyên môn: phụ trách các lĩnh vực Công nghệ Cơ khí - Tự động hóa, Điện tử và các lĩnh vực hoạt động chuyên môn liên quan;

+ Phụ trách các hoạt động đào tạo chuyên sâu theo chức năng nhiệm vụ của Viện;

+ Chủ trì hoặc ủy quyền cho Phó Viện trưởng chủ trì các hoạt động KH&CN trong Viện;

+ Ký nhảy các văn bản đi từ Viện trước khi trình Giám hiệu Nhà trường ký;

+ Trực tiếp làm việc và báo cáo với lãnh đạo Nhà trường các nội dung công tác tại Viện.

Điện thoại: 0944.891.969

Email: phamcuong@haui.edu.vn

Cơ cấu tổ chức Viện Công nghệ - HaUI

Phó viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng

+ Về chuyên môn: phụ trách lĩnh vực Công nghệ Hóa, Thực phẩm, Môi trường, Sinh học và các lĩnh vực hoạt động chuyên môn liên quan tại Viện;

+ Phụ trách Phòng Công nghệ Hóa – Môi trường và Môi trưởng – Vi sinh;

+ Tham mưu cho Viện trưởng xây dựng chiến lược phát triển trong các lĩnh vực chuyên môn phụ trách;

+ Phụ trách công tác nền nếp và 5S của Viện;

+ Làm việc với các Phòng chức năng khi được Viện trưởng phân công và ủy quyền;

+ Phụ trách tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ, seminar tại Viện;

+ Phụ trách công tác phong trào của Viện;

+ Phụ trách các hoạt động nghiên cứu thị trưởng và phát triển sản phẩm;

+ Ký nhảy một số văn bản đi từ Viện khi được Viện trưởng phân công và ủy quyền;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trưởng giao và Viện trưởng phân công.

Điện thoại: 0912.460.094

Email: tungnq@haui.edu.vn

* Các phòng nghiên cứu:

1. Phòng Công nghệ Cơ khí và Tự động hóa

2. Phòng Công nghệ Điện tử và Năng lượng

Trưởng phòng: TS. Phan Thanh Hòa

Điện thoại: 0904.642.189

Email: phanthanhhoa@gmail.com

3. Phòng Công nghệ Hóa

Trưởng phòng: TS.Hoàng Thanh Đức

Điện thoại: 0983.844.815

Email: ducht@haui.edu.vn

4. Phòng Công nghệ Thực phẩm và Chế biến

5. Lab Mô phỏng và Tính toán Hiệu năng cao

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Quang Định

Điện thoại: 0938807682

Email: dinh_nguyen@haui.edu.vn

6. Phòng Công nghệ Môi trường - Vi sinh

Trưởng phòng: TS. Phạm Hương Quỳnh

Điện thoại: 0916.827.728

Email: quynhktmt@haui.edu.vn

* Các tổ chức Đảng, Đoàn thể

1. Ban chi ủy chi bộ KHCN - Viện Công nghệ HaUI nhiệm kỳ 2022 -2025

Đồng chí Phạm Văn Đông: Bí thư chi bộ (Phòng KHCN)

Đồng chí Phạm Đức Cường: Phó Bí thư chi bộ

2. Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó CT Công đoàn bộ phận

Đồng chí Nguyễn Quang Định - UV BCH CĐ BP

* Bộ phận Văn phòng

1. Phạm Thị Ngọc Minh

Điện thoại: 0936.923.158

Email: ngocminh216@gmail.com

2. Nguyễn Thị Thu Hiền

Điện thoại: 0987.186.488

Email: hien.haui.1981@gmail.com