Bộ máy tổ chức

Tin tiêu điểm

Hội thảo khoa học: “Ô nhiễm nước tại làng nghề xã Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định và đề xuất các giải pháp khắc phục”

Hội thảo khoa học: “Ô nhiễm nước tại làng nghề xã Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định và đề xuất các giải pháp khắc phục”

Thứ Sáu, 08:00 06/05/2022
Báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp tại Viện Công nghệ HaUI

Báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp tại Viện Công nghệ HaUI

Thứ Tư, 08:00 27/04/2022

Báo cáo kết quả thực tập tại Viện Công nghệ HaUI của nhóm sinh viên K13 - Khoa Công nghệ Hóa

Thứ Năm, 08:30 21/04/2022

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Phú Yên từ năm 2022

Thứ Hai, 09:00 18/04/2022

Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Sáu, 16:30 15/04/2022

Phòng Cơ khí – Tự động hóa hướng dẫn sinh viên K13 chuyên ngành Cơ khí làm Đồ án tốt nghiệp tại Viện

Thứ Năm, 09:00 14/04/2022

Hội nghị tập huấn kỹ thuật bảo quản kéo dài thời hạn sử dụng một số sản phẩm bánh truyền thống làng Dòng, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Thứ Ba, 08:42 12/04/2022

Xây dựng mô hình trồng cây lấy tinh dầu theo tiêu chuẩn GACP-WHO

Thứ Bảy, 09:09 09/04/2022

Trình diễn sản phẩm ứng dụng của đề tài NCKH cấp tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Sáu, 08:54 01/04/2022
Đề án Công nghiệp hỗ trợ năm 2021 được báo Khoa học Công nghệ Bộ Công thương đăng tải

Đề án Công nghiệp hỗ trợ năm 2021 được báo Khoa học Công nghệ Bộ Công thương đăng tải

Thứ Hai, 15:30 21/03/2022

Video giới thiệu

Cơ cấu tổ chức Viện Công nghệ - HaUI

Cơ cấu tổ chức Viện Công nghệ - HaUI

Cơ cấu tổ chức Viện Công nghệ - HaUI

Ban Lãnh đạo Viện Công nghệ HaUI

Cơ cấu tổ chức Viện Công nghệ - HaUI

Viện trưởng – PGS. TS. Phạm Đức Cường

- Quản lý chung và toàn diện các mặt công tác, hoạt động của Viện theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao;

- Phụ trách trực tiếp các mặt công tác: nhân sự, tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng chiến lược phát triển chung của Viện, đối ngoại, truyền thông, thi đua khen thưởng và kỷ luật;

- Phụ trách trực tiếp bộ phận Hành chính (Văn phòng) Viện, phòng Công nghệ Cơ khí - Tự động hóa và các lĩnh vực hoạt động chuyên môn liên quan;

- Chủ trì hoặc ủy quyền cho Phó Viện trưởng chủ trì các hoạt động KH&CN trong Viện;

- Trực tiếp làm việc và báo cáo với lãnh đạo Nhà trường các nội dung công tác tại Viện.

Điện thoại: 0944.891.969

Email: cuongphamduc@yahoo.com

Phó viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng

Cơ cấu tổ chức Viện Công nghệ - HaUI

- Phụ trách lĩnh vực Công nghệ Hóa và các lĩnh vực hoạt động chuyên môn liên quan tại Viện; Trực tiếp phụ trách Phòng Công nghệ Hóa – Môi trường;

- Tham mưu cho Viện trưởng đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực, và xây dựng chiến lược phát triển trong các lĩnh vực chuyên môn phụ trách;

- Phụ trách công tác nề nếp và 5S của Viện;

- Phụ trách hoạt động khoa học công nghệ với một số địa phương;

- Làm việc với các Phòng chức năng khi được Viện trưởng phân công và ủy quyền;

- Phụ trách tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ, seminar tại Viện;

- Phụ trách công tác phong trào của Viện;

- Phụ trách các hoạt động: đào tạo chuyên sâu theo chức năng nhiệm vụ của viện, nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Nhà trường và Viện trưởng trực tiếp phân công.

Điện thoại: 0912.460.094

Email: tungnq@haui.edu.vn;

* Các phòng nghiên cứu:

1. Phòng Công nghệ Cơ khí và Tự động hóa

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Như Tùng – Điện thoại: 0988.480.490

Email: tungnn@haui.edu.vn

2. Phòng Công nghệ Điện tử và Năng lượng

Trưởng phòng: TS. Phan Thanh Hòa – Điện thoại: 0904.642.189

Email: phanthanhhoa@gmail.com

3. Phòng Công nghệ Hóa, Môi trường và Chế biến thực phẩm

Trưởng phòng: TS.Hoàng Thanh Đức - Điện thoại: 0983.844.815

Email: ducht@haui.edu.vn

4. Phòng Lab mô phỏng và tính toán hiệu năng cao

5. Phòng Lab Hóa sinh

Trưởng phòng: TS. Phạm Hương Quỳnh - Điện thoại: 0916.827.728

Email: quynhktmt@haui.edu.vn

* Các tổ chức Đảng, Đoàn thể

1. Ban chi ủy chi bộ KHCN -Viện Công nghệ HaUI nhiệm kỳ 2017 -2019

Đồng chí Phạm Văn Đông: Bí thư chi bộ (Phòng KHCN)

Đồng chí Phạm Đức Cường: Phó Bí thư chi bộ

2. Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2022

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền: Phó CT Công đoàn bộ phận

* Bộ phận Văn phòng

1. Phạm Thị Ngọc Minh – Điện thoại: 0936.923.158

Email: ngocminh216@gmail.com

2. Nguyễn Thị Thu Hiền – Điện thoại: 0987.186.488

Email: hien.haui.1981@gmail.com