Bộ máy tổ chức

Tin tiêu điểm

Phòng Công nghệ Hóa tổ chức báo cáo khoa học định kỳ

Phòng Công nghệ Hóa tổ chức báo cáo khoa học định kỳ

Thứ Sáu, 16:04 30/12/2022

Seminar: “Trao đổi học thuật và hợp tác nghiên cứu, đào tạo Viện Công nghệ (HaUI) – Soft Haptics lab. (JAIST)”

Thứ Tư, 16:17 28/12/2022

Nghiệm thu cấp Bộ Công Thương đề tài thuộc chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030

Thứ Ba, 10:44 27/12/2022

Nghiên cứu sinh tổng hợp enzyme Lignin peroxidase (LiP) từ nấm Đảm kết hợp Laccase để loại bỏ màu nước thải dệt nhuộm

Thứ Ba, 10:30 27/12/2022

Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp tỉnh Hải Dương “Nghiên cứu bảo quản kéo dài thời hạn sử dụng đặc sản bánh gai Ninh Giang Hải Dương”

Thứ Sáu, 10:05 23/12/2022
Hội thảo khoa học: “Đánh giá kết quả thực hiện mô hình trồng thử nghiệm cây Hoàng sin cô tại tỉnh Lai Châu”

Hội thảo khoa học: “Đánh giá kết quả thực hiện mô hình trồng thử nghiệm cây Hoàng sin cô tại tỉnh Lai Châu”

Thứ Ba, 10:18 20/12/2022

Báo cáo khoa học định kỳ “Vật liệu hấp phụ xử lý nước thải”

Thứ Ba, 09:10 20/12/2022
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nghiên cứu thành công việc bảo quản kéo dài thời hạn sử dụng bánh gai Ninh Giang Hải Dương

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nghiên cứu thành công việc bảo quản kéo dài thời hạn sử dụng bánh gai Ninh Giang Hải Dương

Thứ Hai, 16:30 19/12/2022
Đón tiếp và làm việc với đoàn các Giáo sư Trường Đại học Palermo (Ý) trong khuôn khổ thực hiện dự án Hợp tác trao đổi giảng viên và sinh viên

Đón tiếp và làm việc với đoàn các Giáo sư Trường Đại học Palermo (Ý) trong khuôn khổ thực hiện dự án Hợp tác trao đổi giảng viên và sinh viên

Thứ Hai, 09:17 12/12/2022
Đại hội Công đoàn bộ phận phòng KHCN – Viện CN HaUI nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội Công đoàn bộ phận phòng KHCN – Viện CN HaUI nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ Năm, 19:13 08/12/2022

Video giới thiệu

Cơ cấu tổ chức Viện Công nghệ - HaUI

Cơ cấu tổ chức Viện Công nghệ - HaUI

Cơ cấu tổ chức Viện Công nghệ - HaUI

Ban Lãnh đạo Viện Công nghệ HaUI

Cơ cấu tổ chức Viện Công nghệ - HaUI

Viện trưởng – PGS. TS. Phạm Đức Cường

- Quản lý chung và toàn diện các mặt công tác, hoạt động của Viện theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao;

- Phụ trách trực tiếp các mặt công tác: nhân sự, tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng chiến lược phát triển chung của Viện, đối ngoại, truyền thông, thi đua khen thưởng và kỷ luật;

- Phụ trách trực tiếp bộ phận Hành chính (Văn phòng) Viện, phòng Công nghệ Cơ khí - Tự động hóa và các lĩnh vực hoạt động chuyên môn liên quan;

- Chủ trì hoặc ủy quyền cho Phó Viện trưởng chủ trì các hoạt động KH&CN trong Viện;

- Trực tiếp làm việc và báo cáo với lãnh đạo Nhà trường các nội dung công tác tại Viện.

Điện thoại: 0944.891.969

Email: cuongphamduc@yahoo.com

Phó viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng

Cơ cấu tổ chức Viện Công nghệ - HaUI

- Phụ trách lĩnh vực Công nghệ Hóa và các lĩnh vực hoạt động chuyên môn liên quan tại Viện; Trực tiếp phụ trách Phòng Công nghệ Hóa – Môi trường;

- Tham mưu cho Viện trưởng đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực, và xây dựng chiến lược phát triển trong các lĩnh vực chuyên môn phụ trách;

- Phụ trách công tác nề nếp và 5S của Viện;

- Phụ trách hoạt động khoa học công nghệ với một số địa phương;

- Làm việc với các Phòng chức năng khi được Viện trưởng phân công và ủy quyền;

- Phụ trách tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ, seminar tại Viện;

- Phụ trách công tác phong trào của Viện;

- Phụ trách các hoạt động: đào tạo chuyên sâu theo chức năng nhiệm vụ của viện, nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Nhà trường và Viện trưởng trực tiếp phân công.

Điện thoại: 0912.460.094

Email: tungnq@haui.edu.vn;

* Các phòng nghiên cứu:

1. Phòng Công nghệ Cơ khí và Tự động hóa

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Như Tùng – Điện thoại: 0988.480.490

Email: tungnn@haui.edu.vn

2. Phòng Công nghệ Điện tử và Năng lượng

Trưởng phòng: TS. Phan Thanh Hòa – Điện thoại: 0904.642.189

Email: phanthanhhoa@gmail.com

3. Phòng Công nghệ Hóa, Môi trường và Chế biến thực phẩm

Trưởng phòng: TS.Hoàng Thanh Đức - Điện thoại: 0983.844.815

Email: ducht@haui.edu.vn

4. Phòng Lab mô phỏng và tính toán hiệu năng cao

5. Phòng Lab Hóa sinh

Trưởng phòng: TS. Phạm Hương Quỳnh - Điện thoại: 0916.827.728

Email: quynhktmt@haui.edu.vn

* Các tổ chức Đảng, Đoàn thể

1. Ban chi ủy chi bộ KHCN -Viện Công nghệ HaUI nhiệm kỳ 2017 -2019

Đồng chí Phạm Văn Đông: Bí thư chi bộ (Phòng KHCN)

Đồng chí Phạm Đức Cường: Phó Bí thư chi bộ

2. Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2022

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền: Phó CT Công đoàn bộ phận

* Bộ phận Văn phòng

1. Phạm Thị Ngọc Minh – Điện thoại: 0936.923.158

Email: ngocminh216@gmail.com

2. Nguyễn Thị Thu Hiền – Điện thoại: 0987.186.488

Email: hien.haui.1981@gmail.com