Nghiệm thu cấp đơn vị đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu quy trình tách chiết, xác định các cấu tử và hoạt tính sinh học của tinh dầu lá tía tô Việt Nam (Perilla frutescens var.crispa), định hướng ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm”.

Sáng ngày 16/7/2021, Viện Công nghệ HaUI đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu quy trình tách chiết, xác định các cấu tử và hoạt tính sinh học của tinh dầu lá tía tô Việt Nam (Perilla frutescens var.crispa), định hướng ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm” do TS. Hoàng Thanh Đức làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp đơn vị có sự tham gia của PGS. TS. Nguyễn Quang Tùng – Viện Công nghệ HaUI – Chủ tịch hội đồng, cùng với TS. Lê Thị Hồng Nhung, TS. Đỗ Thị Hạnh – Khoa Công nghệ Hóa – Phản biện, TS. Nguyễn Mạnh Hà – Khoa Công nghệ Hóa - Ủy viên thư ký, ThS. Nguyễn Văn Bính – Phòng KHCN - Ủy viên, cùng với sự tham gia của các thầy, cô Viện Công nghệ HaUI.

Tại buổi nghiệm thu đề tài, TS. Hoàng Thanh Đức đã thay mặt cho nhóm nghiên cứu báo cáo tổng kết các kết quả, nội dung đạt được trong quá trình thực hiện đề tài.

Nghiệm thu cấp đơn vị đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu quy trình tách chiết, xác định các cấu tử và hoạt tính sinh học của tinh dầu lá tía tô Việt Nam (Perilla frutescens var.crispa), định hướng ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm”.

Hình 1. TS. Hoàng Thanh Đức báo cáo tại hồi đồng nghiệm thu

Đề tài được triển khai thực hiện nhằm các mục tiêu:

  • Nghiên cứu quy trình tách chiết tinh dầu lá tía tô.
  • Xác định các cấu tử và hoạt tính sinh học của tinh dầu lá tía tô Việt Nam (Perilla frutescens var.crispa).
  • Xác định hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu lá tía tô.
  • Nghiên cứu ứng dụng tinh dầu lá tía tô trong công nghiệp thực phẩm.

Căn cứ vào tiền đề là các mục tiêu nêu trên, nhóm nghiên cứu đã: Xây dựng quy trình tách chiết tinh dầu lá tía tô; Xác định các cấu tử của tinh dầu lá tía tô; Xác định hoạt tính sinh học của tinh dầu lá tía tô và định hướng ứng dụng tinh dầu lá tía tô trong công nghiệp thực phẩm.

Nghiệm thu cấp đơn vị đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu quy trình tách chiết, xác định các cấu tử và hoạt tính sinh học của tinh dầu lá tía tô Việt Nam (Perilla frutescens var.crispa), định hướng ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm”.

Hình 2. TS. Nguyễn Mạnh Hà đóng góp các ý kiến xây dựng đề tài

Tại buổi nghiệm thu đề tài, hội đồng đánh giá cao các kết quả đạt được của nhóm nghiên cứu trong thời gian thực hiện đề tài gặp nhiều khó khăn bởi tình hình dịch bệnh, ảnh hưởng nhiều đến việc lấy mẫu thí nghiệm và thực hiện các nội dung công việc của đề tài. Đề tài không chỉ có hàm lượng khoa học lớn mà còn có ý nghĩa thực tiễn cao.

Các thành viên trong hội đồng đã đóng góp các ý kiến thiết thực, đi sâu vào công nghệ chiết xuất tinh dầu lá tía tô, đưa ra các hướng ứng dụng mới cho tinh dầu sau khi thành phẩm. Chủ nhiệm đề tài đã thay mặt cho nhóm nghiên cứu tiếp thu các nhận xét, đóng góp từ hội đồng, trao đổi lấy ý kiến để chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất nghiệm thu đề tài cấp đơn vị với số phiếu đạt 5/5 và đề xuất nghiệm thu đề tài cấp trường trong thời gian tới.

  • Thứ Hai, 18:34 19/07/2021

Tags:

Tin tiêu điểm

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Nam Định

Thứ Ba, 10:11 07/06/2022
Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Cơ khí K13

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Cơ khí K13

Thứ Bảy, 08:00 04/06/2022
Trao quyết định giao nhiệm vụ Trưởng phòng Lab Mô phỏng và Tính toán Hiệu năng cao (SHPC) – Viện Công nghệ HaUI

Trao quyết định giao nhiệm vụ Trưởng phòng Lab Mô phỏng và Tính toán Hiệu năng cao (SHPC) – Viện Công nghệ HaUI

Thứ Tư, 14:00 01/06/2022
Thành lập phòng Công nghệ Môi trường và Vi sinh thuộc Viện Công nghệ HaUI và giao nhiệm vụ phụ trách phòng cho TS. Phạm Hương Quỳnh

Thành lập phòng Công nghệ Môi trường và Vi sinh thuộc Viện Công nghệ HaUI và giao nhiệm vụ phụ trách phòng cho TS. Phạm Hương Quỳnh

Thứ Bảy, 09:00 28/05/2022
Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở để tài tỉnh Nam Định

Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở để tài tỉnh Nam Định

Thứ Ba, 16:00 24/05/2022

Các bài đã đăng

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Nam Định

Thứ Ba, 10:11 07/06/2022
Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Cơ khí K13

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Cơ khí K13

Thứ Bảy, 08:00 04/06/2022
Trao quyết định giao nhiệm vụ Trưởng phòng Lab Mô phỏng và Tính toán Hiệu năng cao (SHPC) – Viện Công nghệ HaUI

Trao quyết định giao nhiệm vụ Trưởng phòng Lab Mô phỏng và Tính toán Hiệu năng cao (SHPC) – Viện Công nghệ HaUI

Thứ Tư, 14:00 01/06/2022
Thành lập phòng Công nghệ Môi trường và Vi sinh thuộc Viện Công nghệ HaUI và giao nhiệm vụ phụ trách phòng cho TS. Phạm Hương Quỳnh

Thành lập phòng Công nghệ Môi trường và Vi sinh thuộc Viện Công nghệ HaUI và giao nhiệm vụ phụ trách phòng cho TS. Phạm Hương Quỳnh

Thứ Bảy, 09:00 28/05/2022
Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở để tài tỉnh Nam Định

Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở để tài tỉnh Nam Định

Thứ Ba, 16:00 24/05/2022

Nghiệm thu cấp trường đề tài NCKH: "Xây dựng quy trình sản xuất bùn hoạt tính hiếu khí xử lý nước thải".

Thứ Sáu, 15:48 18/06/2021

Nghiệm thu cấp đơn vị đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt sử dụng máy tính hiệu năng cao trong tính toán tại phòng Lab HPC thuộc Viện Công nghệ HaUI”

Thứ Ba, 15:00 15/06/2021

GIAO NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC VIỆN CÔNG NGHỆ HAUI

Thứ Ba, 15:06 01/06/2021

Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH cấp trường “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất bùn hoạt tính hiếu khí xử lý nước thải”

Thứ Hai, 17:36 17/05/2021

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY TÁCH NƯỚC TỪ KHÔNG KHÍ

Thứ Hai, 16:41 17/05/2021

Video giới thiệu