Nghiệm thu cấp trường đề tài NCKH: "Xây dựng quy trình sản xuất bùn hoạt tính hiếu khí xử lý nước thải".

Chiều 15/6/2021, tại phòng họp tầng 3, nhà A1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã đổ chức nghiệm thu cấp trường đề tài NCKH: "Xây dựng quy trình sản xuất bùn hoạt tính hiếu khí xử lý nước thải". Đề tài do TS. Phạm Hương Quỳnh – Viện Công nghệ HaUI làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cấp trường đề tài NCKH: `Xây dựng quy trình sản xuất bùn hoạt tính hiếu khí xử lý nước thải`.

TS. Phạm Hương Quỳnh trình bày kết quả đề tài trước hội đồng

Tại buổi nghiệm thu gồm có hội đồng nghiệm thu, nhóm nghiên cứu đề tài và một số giảng viên Viện Công nghệ HaUI . Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đề tài là TS. Phạm Mai Hương – Trưởng khoa Công nghệ Hóa. Chủ nhiệm đề tài đã trình bày về các phương pháp xử lý nước thải hiện nay, trong đó phương pháp xử lý sinh học đang được phổ biến.

Phương pháp sinh học đó là sự chuyển hóa của vi sinh vật để xử lý chất hữu cơ trong nước thải. Phương pháp này thân thiện môi trường, chất lượng nước sau khi xử lý đảm bảo yêu cầu. Hơn thế nữa phương pháp này mang lại hiệu quả kinh tế vì chi phí thấp và mang tính xu hướng hiện nay.

Đề tài “Xây dựng quy trình sản xuất bùn hoạt tính hiếu khí xử lý nước thải” tập trung vào mục tiêu:

- Nghiên cứu thành phần dinh dưỡng để nuôi cấy, sản xuất bùn hoạt tính sinh học

- Nghiên cứu ứng dụng bùn hoạt tính xử lý nước thải nhà ăn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Từ đó đề xuất công nghệ xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn.

Nghiệm thu cấp trường đề tài NCKH: `Xây dựng quy trình sản xuất bùn hoạt tính hiếu khí xử lý nước thải`.

TS. Phạm Thị Mai Hương - Chủ tịch Hội đồng phát biểu

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài thực hiện có tính khoa học và thực tiễn, thống nhất nghiệm thu và xếp loại khá cho đề tài. Các thành viên Hội đồng cũng đã đóng góp các ý kiến để chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu chỉnh sửa báo cáo tổng kết, hoàn thiện hồ sơ đề tài.

  • Thứ Sáu, 15:48 18/06/2021

Tags:

Tin tiêu điểm

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Nam Định

Thứ Ba, 10:11 07/06/2022
Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Cơ khí K13

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Cơ khí K13

Thứ Bảy, 08:00 04/06/2022
Trao quyết định giao nhiệm vụ Trưởng phòng Lab Mô phỏng và Tính toán Hiệu năng cao (SHPC) – Viện Công nghệ HaUI

Trao quyết định giao nhiệm vụ Trưởng phòng Lab Mô phỏng và Tính toán Hiệu năng cao (SHPC) – Viện Công nghệ HaUI

Thứ Tư, 14:00 01/06/2022
Thành lập phòng Công nghệ Môi trường và Vi sinh thuộc Viện Công nghệ HaUI và giao nhiệm vụ phụ trách phòng cho TS. Phạm Hương Quỳnh

Thành lập phòng Công nghệ Môi trường và Vi sinh thuộc Viện Công nghệ HaUI và giao nhiệm vụ phụ trách phòng cho TS. Phạm Hương Quỳnh

Thứ Bảy, 09:00 28/05/2022
Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở để tài tỉnh Nam Định

Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở để tài tỉnh Nam Định

Thứ Ba, 16:00 24/05/2022

Các bài đã đăng

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Nam Định

Thứ Ba, 10:11 07/06/2022
Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Cơ khí K13

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Cơ khí K13

Thứ Bảy, 08:00 04/06/2022
Trao quyết định giao nhiệm vụ Trưởng phòng Lab Mô phỏng và Tính toán Hiệu năng cao (SHPC) – Viện Công nghệ HaUI

Trao quyết định giao nhiệm vụ Trưởng phòng Lab Mô phỏng và Tính toán Hiệu năng cao (SHPC) – Viện Công nghệ HaUI

Thứ Tư, 14:00 01/06/2022
Thành lập phòng Công nghệ Môi trường và Vi sinh thuộc Viện Công nghệ HaUI và giao nhiệm vụ phụ trách phòng cho TS. Phạm Hương Quỳnh

Thành lập phòng Công nghệ Môi trường và Vi sinh thuộc Viện Công nghệ HaUI và giao nhiệm vụ phụ trách phòng cho TS. Phạm Hương Quỳnh

Thứ Bảy, 09:00 28/05/2022
Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở để tài tỉnh Nam Định

Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở để tài tỉnh Nam Định

Thứ Ba, 16:00 24/05/2022

Nghiệm thu cấp đơn vị đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt sử dụng máy tính hiệu năng cao trong tính toán tại phòng Lab HPC thuộc Viện Công nghệ HaUI”

Thứ Ba, 15:00 15/06/2021

GIAO NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC VIỆN CÔNG NGHỆ HAUI

Thứ Ba, 15:06 01/06/2021

Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH cấp trường “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất bùn hoạt tính hiếu khí xử lý nước thải”

Thứ Hai, 17:36 17/05/2021

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY TÁCH NƯỚC TỪ KHÔNG KHÍ

Thứ Hai, 16:41 17/05/2021

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH MÁY SẤY LẠNH

Thứ Hai, 15:44 17/05/2021

Video giới thiệu