Nghiệm thu cấp đơn vị đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt sử dụng máy tính hiệu năng cao trong tính toán tại phòng Lab HPC thuộc Viện Công nghệ HaUI”

Chiều ngày 11/6/2021, Viện Công nghệ HaUI đã tổ chức nghiệm thu cấp đơn vị đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt sử dụng máy tính hiệu năng cao trong tính toán tại phòng Lab HPC thuộc Viện Công nghệ HaUI”. Đề tài do ThS. Phạm Việt Anh làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu đề tài do PGS.TS. Phạm Đức Cường làm Chủ tịch, các ủy viên phản biện gồm TS. Đặng Trọng Hợp – Trưởng khoa CNTT và PGS.TS. Trịnh Trọng Chưởng - Phó Viện trưởng Viện Công nghệ HaUI.
ThS. Phạm Việt Anh thay mặt nhóm nghiên cứu đã trình bày tổng kết các nội dung và kết quả thực hiện trong khuôn khổ đề tài.

Nghiệm thu cấp đơn vị đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt sử dụng máy tính hiệu năng cao trong tính toán tại phòng Lab HPC thuộc Viện Công nghệ HaUI”

ThS. Phạm Việt Anh trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài trước hội đồng

Đề tài đã tập trung nghiên cứu và giải quyết các vấn đề sau:
- Nghiên cứu phương pháp nhận diện khuôn mặt dựa trên kỹ thuật học sâu kết hợp cùng các thuật toán xử lý ảnh để nâng cao hiệu quả của toàn bộ hệ thống.
- Xây dựng thuật toán và phần mềm nhận dạng khuôn mặt
- Tính toán và triển hai hệ thống nhận diện khuôn mặt trên hệ thống máy tính hiệu năng cao HPC của Viện CN HaUI nhằm tăng tốc khả năng xử lý của thuật toán và độ chính xác của mô hình.

Nghiệm thu cấp đơn vị đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt sử dụng máy tính hiệu năng cao trong tính toán tại phòng Lab HPC thuộc Viện Công nghệ HaUI”
PGS.TS. Phạm Đức Cường phát biểu ý kiến nhận xét đánh giá chung của Hội đồng với đề tài

Hội đồng đánh giá cao các kết quả đạt được cũng như sự cố gắng của nhóm thực hiện. Các sản phẩm đầy đủ theo đăng ký. Thử nghiệm thực tế tại phòng LAB cho thấy hệ thống nhận dạng đã hoạt động đạt các yêu cầu đặt ra về khả năng, độ chính xác nhận diện trong các điều kiện ánh sáng khác nhau. Hội đồng tập trung đóng góp các ý kiến, đặt các câu hỏi trao đổi với nhóm nghiên cứu nhằm làm rõ và nêu bật các nội dung chính của đề tài, những điểm mới so với các đề tài về nhận dạng khác. Đồng thời, cũng góp ý cho nhóm nghiên cứu chỉnh sửa và hoàn thiện lại báo cáo tổng kết để hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị cho nghiệm thu cấp trường.
Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất nghiệm thu đề tài và xếp loại khá với số phiếu nhất trí với đánh giá là 5/5 phiếu.

  • Thứ Ba, 15:00 15/06/2021

Tags:

Tin tiêu điểm

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Nam Định

Thứ Ba, 10:11 07/06/2022
Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Cơ khí K13

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Cơ khí K13

Thứ Bảy, 08:00 04/06/2022
Trao quyết định giao nhiệm vụ Trưởng phòng Lab Mô phỏng và Tính toán Hiệu năng cao (SHPC) – Viện Công nghệ HaUI

Trao quyết định giao nhiệm vụ Trưởng phòng Lab Mô phỏng và Tính toán Hiệu năng cao (SHPC) – Viện Công nghệ HaUI

Thứ Tư, 14:00 01/06/2022
Thành lập phòng Công nghệ Môi trường và Vi sinh thuộc Viện Công nghệ HaUI và giao nhiệm vụ phụ trách phòng cho TS. Phạm Hương Quỳnh

Thành lập phòng Công nghệ Môi trường và Vi sinh thuộc Viện Công nghệ HaUI và giao nhiệm vụ phụ trách phòng cho TS. Phạm Hương Quỳnh

Thứ Bảy, 09:00 28/05/2022
Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở để tài tỉnh Nam Định

Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở để tài tỉnh Nam Định

Thứ Ba, 16:00 24/05/2022

Các bài đã đăng

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Nam Định

Thứ Ba, 10:11 07/06/2022
Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Cơ khí K13

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Cơ khí K13

Thứ Bảy, 08:00 04/06/2022
Trao quyết định giao nhiệm vụ Trưởng phòng Lab Mô phỏng và Tính toán Hiệu năng cao (SHPC) – Viện Công nghệ HaUI

Trao quyết định giao nhiệm vụ Trưởng phòng Lab Mô phỏng và Tính toán Hiệu năng cao (SHPC) – Viện Công nghệ HaUI

Thứ Tư, 14:00 01/06/2022
Thành lập phòng Công nghệ Môi trường và Vi sinh thuộc Viện Công nghệ HaUI và giao nhiệm vụ phụ trách phòng cho TS. Phạm Hương Quỳnh

Thành lập phòng Công nghệ Môi trường và Vi sinh thuộc Viện Công nghệ HaUI và giao nhiệm vụ phụ trách phòng cho TS. Phạm Hương Quỳnh

Thứ Bảy, 09:00 28/05/2022
Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở để tài tỉnh Nam Định

Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở để tài tỉnh Nam Định

Thứ Ba, 16:00 24/05/2022

GIAO NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC VIỆN CÔNG NGHỆ HAUI

Thứ Ba, 15:06 01/06/2021

Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH cấp trường “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất bùn hoạt tính hiếu khí xử lý nước thải”

Thứ Hai, 17:36 17/05/2021

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY TÁCH NƯỚC TỪ KHÔNG KHÍ

Thứ Hai, 16:41 17/05/2021

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH MÁY SẤY LẠNH

Thứ Hai, 15:44 17/05/2021

Thị giác máy tính và bài toán điều khiển xe tự hành

Thứ Năm, 17:59 06/05/2021

Video giới thiệu