Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH cấp trường “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất bùn hoạt tính hiếu khí xử lý nước thải”

Sáng ngày 13/5/2021, Viện Công nghệ HaUI đã tổ chức nghiệm thu cấp đơn vị đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất bùn hoạt tính hiếu khí xử lý nước thải”. Đề tài do TS. Phạm Hương Quỳnh - Giảng viên Viện Công nghệ HaUI làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH cấp trường “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất bùn hoạt tính hiếu khí xử lý nước thải”

H1. TS. Phạm Hương Quỳnh trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài trước hội đồng

Tham dự buổi nghiệm thu gồm có hội đồng nghiệm thu đề tài, thành viên thực hiện đề tài và các giảng viên Viện Công nghệ HaUI. Trên cơ sở thực tế là bùn hoạt tính sinh học đã và đang được ứng dụng nhiều trong công nghệ xử lý nước thải bởi tính ưu việt của bùn. Đề tài triển khai nhằm phát triển một hệ vi sinh vật trong xử lý sinh học hiếu khí.

Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH cấp trường “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất bùn hoạt tính hiếu khí xử lý nước thải”

H2. Hội đồng nghiệm thu đề tài, PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng là chủ tịch hội đồng

Đề tài đã tập trung nghiên cứu những nội dung như sau:

  • Nghiên cứu ứng dụng bùn hoạt tính xử lý nước thải nhà ăn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, từ đó đề xuất công nghệ xử lý phù hợp đạt quy chuẩn thải QCVN 14 -2008/BTNMT.

Tại buổi làm việc, Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất nghiệm thu cấp đơn vị và đã đóng góp ý kiến để chủ nhiệm đề tài hoàn thiện kết quả nghiên cứu cũng như các báo cáo trước khi đề tài nghiệm thu cấp trường.

  • Thứ Hai, 17:36 17/05/2021

Tags:

Tin tiêu điểm

Kiểm tra tiến độ thực hiện quy trình kỹ thuật thâm canh cây Hoàng Sin Cô

Kiểm tra tiến độ thực hiện quy trình kỹ thuật thâm canh cây Hoàng Sin Cô

Thứ Sáu, 11:26 29/07/2022

Thử nghiệm triển khai sản xuất đế trong của giày từ chất thải rắn ngành thuộc da (mùn bào crom, da vụn) và phế phụ phẩm công - nông nghiệp giàu cellulose hướng tới bền vững

Thứ Sáu, 15:02 22/07/2022

Nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Sáu, 08:19 22/07/2022

Hội thảo báo cáo định kỳ kết quả và tập huấn triển khai các nội dung của dự án khảo sát thị trường lao động tại các trường đại học Việt Nam (Lab-Movie)

Thứ Năm, 09:30 07/07/2022

Báo cáo khoa học: “Phân tích động lực học quá trình gia công, ứng dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả trong gia công, chế tạo”

Thứ Hai, 09:19 04/07/2022

Các bài đã đăng

Kiểm tra tiến độ thực hiện quy trình kỹ thuật thâm canh cây Hoàng Sin Cô

Kiểm tra tiến độ thực hiện quy trình kỹ thuật thâm canh cây Hoàng Sin Cô

Thứ Sáu, 11:26 29/07/2022

Thử nghiệm triển khai sản xuất đế trong của giày từ chất thải rắn ngành thuộc da (mùn bào crom, da vụn) và phế phụ phẩm công - nông nghiệp giàu cellulose hướng tới bền vững

Thứ Sáu, 15:02 22/07/2022

Nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Sáu, 08:19 22/07/2022

Hội thảo báo cáo định kỳ kết quả và tập huấn triển khai các nội dung của dự án khảo sát thị trường lao động tại các trường đại học Việt Nam (Lab-Movie)

Thứ Năm, 09:30 07/07/2022

Báo cáo khoa học: “Phân tích động lực học quá trình gia công, ứng dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả trong gia công, chế tạo”

Thứ Hai, 09:19 04/07/2022

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY TÁCH NƯỚC TỪ KHÔNG KHÍ

Thứ Hai, 16:41 17/05/2021

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH MÁY SẤY LẠNH

Thứ Hai, 15:44 17/05/2021

Thị giác máy tính và bài toán điều khiển xe tự hành

Thứ Năm, 17:59 06/05/2021

Điều khiển và giám sát xe tự hành trên nền tảng máy tính nhúng và IoT với thuật toán điều khiển PID

Thứ Sáu, 17:48 16/04/2021

Xây dựng Local Web Server phục vụ giám sát và điều khiển xe tự hành

Thứ Năm, 17:09 15/04/2021

Video giới thiệu