Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Phú Yên từ năm 2022

Chiều ngày 15/4/2022, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên tổ chức họp hội đồng khoa học và công nghệ tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Ứng dụng công nghệ sinh học xây dựng mô hình phát triển sản xuất cây dó bầu (Aquilaria Crassna Pierre ex Lecomte) theo chuỗi giá trị tỉnh Phú Yên”. Đề tài do TS. Vũ Thị Cương – Viện Công nghệ HaUI, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội làm chủ nhiệm. Hội đồng xét chọn do Ông Dương Bình Phú – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm chủ tịch, cùng với sự tham gia của nhóm nghiên cứu đề tài và các thành viên trong hội đồng xét chọn theo quyết định.

Đề tài được thực hiện trong 36 tháng, từ 6/2022-6/2025, do trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức chủ trì thực hiện đề tài, phối hợp với HTX lâm nghiệp sông Hinh và một số đơn vị tại huyện Đồng Xuân cùng thực hiện.

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Phú Yên từ năm 2022

Hình 1: Hội đồng xét chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Phú Yên từ năm 2022

Đề tài được triển khai thực hiện với mục tiêu:

- Ứng dụng được một số công nghệ sinh học tiên tiến tạo được trầm và phục vụ phát triển sản xuất cây dó bầu theo chuỗi giá trị rừng trồng tại tỉnh Phú Yên.

- Xây dựng được quy trình chăm sóc cây dó bầu (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) theo tiêu chuẩn GACP-WHO làm tăng giá trị các sản phẩm từ trầm hương theo hướng hữu cơ.

- Phân lập, tuyển chọn các chủng vi sinh vật, sản xuất thành công chế phẩm sinh học kích thích tạo trầm hương ở điều kiện khí hậu tự nhiên của vùng trồng cây dó bầu.

Tại phiên họp, TS. Vũ Thị Cương đại diện nhóm nghiên cứu đề tài, đã báo cáo tóm tắt các nội dung nghiên cứu của đề tài trước hội đồng xét chọn bao gồm: Nghiên cứu xây dựng quy trình trồng, chăm sóc cây dó bầu theo tiêu chuẩn cây dược liệu đặc biệt (tiêu chuẩn GACP-WHO), Nghiên cứu chế phẩm sinh học tạo trầm hương; Nghiên cứu quy trình sản xuất các sản phẩm từ cây gió bầu; Nghiên cứu sản xuất thực nghiệm và kiểm tra chất lượng sản phẩm; Đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và môi trường của quá trình ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất, chế biến sản phẩm cây dó bầu.

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Phú Yên từ năm 2022

Hình 2: TS. Vũ Thị Cương – Chủ nhiệm đề tài, báo cáo tóm tắt các nội dung nghiên cứu trước hội đồng xét chọn

Sau khi nghe báo cáo từ chủ nhiệm đề tài, hội đồng xét chọn đã tiến hành thảo luận, góp ý và đưa ra các nhận xét: Vấn đề nghiên cứu của đề tài rất cấp thiết, có tính khả thi cao, năng lực chủ trì của đơn vị tốt, thuyết minh logic và khoa học, kết quả đăng ký thực hiện nhiều so với số kinh phí đề xuất. Đồng thời hội đồng cũng góp ý hiệu chỉnh một số nội dung nghiên cứu cho phù hợp với hướng nghiên cứu của đề tài.

Cuối cùng, hội đồng xét chọn đã tiến hành bỏ phiếu kín và đưa ra kết quả, đề tài đã được Hội đồng thống nhất thông qua và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện từ năm 2022.

  • Thứ Hai, 09:00 18/04/2022

Tin tiêu điểm

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Nam Định

Thứ Ba, 10:11 07/06/2022
Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Cơ khí K13

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Cơ khí K13

Thứ Bảy, 08:00 04/06/2022
Trao quyết định giao nhiệm vụ Trưởng phòng Lab Mô phỏng và Tính toán Hiệu năng cao (SHPC) – Viện Công nghệ HaUI

Trao quyết định giao nhiệm vụ Trưởng phòng Lab Mô phỏng và Tính toán Hiệu năng cao (SHPC) – Viện Công nghệ HaUI

Thứ Tư, 14:00 01/06/2022
Thành lập phòng Công nghệ Môi trường và Vi sinh thuộc Viện Công nghệ HaUI và giao nhiệm vụ phụ trách phòng cho TS. Phạm Hương Quỳnh

Thành lập phòng Công nghệ Môi trường và Vi sinh thuộc Viện Công nghệ HaUI và giao nhiệm vụ phụ trách phòng cho TS. Phạm Hương Quỳnh

Thứ Bảy, 09:00 28/05/2022
Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở để tài tỉnh Nam Định

Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở để tài tỉnh Nam Định

Thứ Ba, 16:00 24/05/2022

Các bài đã đăng

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Nam Định

Thứ Ba, 10:11 07/06/2022
Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Cơ khí K13

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Cơ khí K13

Thứ Bảy, 08:00 04/06/2022
Trao quyết định giao nhiệm vụ Trưởng phòng Lab Mô phỏng và Tính toán Hiệu năng cao (SHPC) – Viện Công nghệ HaUI

Trao quyết định giao nhiệm vụ Trưởng phòng Lab Mô phỏng và Tính toán Hiệu năng cao (SHPC) – Viện Công nghệ HaUI

Thứ Tư, 14:00 01/06/2022
Thành lập phòng Công nghệ Môi trường và Vi sinh thuộc Viện Công nghệ HaUI và giao nhiệm vụ phụ trách phòng cho TS. Phạm Hương Quỳnh

Thành lập phòng Công nghệ Môi trường và Vi sinh thuộc Viện Công nghệ HaUI và giao nhiệm vụ phụ trách phòng cho TS. Phạm Hương Quỳnh

Thứ Bảy, 09:00 28/05/2022
Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở để tài tỉnh Nam Định

Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở để tài tỉnh Nam Định

Thứ Ba, 16:00 24/05/2022

Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Sáu, 16:30 15/04/2022

Phòng Cơ khí – Tự động hóa hướng dẫn sinh viên K13 chuyên ngành Cơ khí làm Đồ án tốt nghiệp tại Viện

Thứ Năm, 09:00 14/04/2022

Hội nghị tập huấn kỹ thuật bảo quản kéo dài thời hạn sử dụng một số sản phẩm bánh truyền thống làng Dòng, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Thứ Ba, 08:42 12/04/2022

Xây dựng mô hình trồng cây lấy tinh dầu theo tiêu chuẩn GACP-WHO

Thứ Bảy, 09:09 09/04/2022

Trình diễn sản phẩm ứng dụng của đề tài NCKH cấp tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Sáu, 08:54 01/04/2022

Video giới thiệu