Nghiên cứu sinh tổng hợp enzyme Lignin peroxidase (LiP) từ nấm Đảm kết hợp Laccase để loại bỏ màu nước thải dệt nhuộm

Nước thải và thành phần các chất ô nhiễm có trong nước thải ngành dệt nhuộm được đánh giá là tác nhân gây ô nhiễm lớn nhất trong số các ngành công nghiệp. Thuốc nhuộm là thành phần khó xử lý, đặc biệt là thuốc nhuộm Azo không tan, loại thuốc nhuộm đang được sử dụng phổ biến nhất hiện nay (chiếm 60-70% thị phần). Lượng thuốc nhuộm còn dư sau công đoạn nhuộm có thể lên đến 50% tổng lượng thuốc nhuộm được sử dụng ban đầu.

Nghiên cứu sinh tổng hợp enzyme Lignin peroxidase (LiP) từ nấm Đảm kết hợp Laccase để loại bỏ màu nước thải dệt nhuộm

Khả năng loại màu đỏ (NY1 & NY7) và màu xanh (NY3, NY5 & IN13) của nấm L. squarrosulus MPN12 trước và sau 5 ngày nuôi cấy

Dựa vào thực trạng trên, đề tài “Nghiên cứu sinh tổng hợp enzyme Lignin peroxidase (LiP) từ nấm Đảm kết hợp Laccase để loại bỏ màu nước thải dệt nhuộm” do TS. Vũ Đình Giáp, Viện Công nghệ HaUI làm chủ nhiệm, được triển khai thực hiện từ 6/2020 - 6/2022 nhằm tìm kiếm enzyme oxi hóa Lignin peroxidase (LiP) từ nấm Đảm (Basidiomycota) ở Việt Nam. Từ đó, nghiên cứu sinh tổng hợp, tinh sạch và xác định các đặc tính hóa-lý cũng như tính đặc hiệu cơ chất của protein enzyme LiP từ chủng nấm được lựa chọn, qua đó ứng dụng enzyme Lip tinh sạch kết hợp enzyme Lac để đánh giá khả năng loại màu thuốc nhuộm thuộc nhóm Azo trong nước thải dệt nhuộm.

Với mục tiêu: Phân lập và tuyển chọn các chủng nấm thuộc Basidiomycota có khả năng sinh tổng hợp enzyme LiP; Nuôi cấy nấm và tối ưu các điều kiện cho quá trình lên men sinh tổng hợp enzyme LiP; Tinh sạch protein enzyme hoạt tính LiP từ môi trường nuôi cấy nấm; Nghiên cứu đặc tính và xác định các hằng số xúc tác, tính đặc hiệu cơ chất của enzyme; Nghiên cứu khả năng loại màu thuốc nhuộm thuộc nhóm Azo trong nước thải dệt nhuộm bằng hỗn hợp enzyme LiP và Lac. Sau 02 năm triển khai và thực hiện nhóm nghiên cứu đã đạt được các kết quả sau:

+ Từ bộ chủng nấm đã sàng lọc hoạt tính LiP và lựa chọn chủng Pleurotus pulmonarius CPG6có khả năng sinh tổng hợp enzyme cao nhất đạt 102.6U/mL.

+ Enzyme LiP tinh sạch từ nấm P. pulmonarius CPG6 qua 3 cột sắc ký có tổng protein enzyme 32 mg, hoạt tính riêng 6,59 U/mg và hiệu suất 59% với độ tinh sạch 17,8 lần. Các đặc tính sinh hóa của LiP cho thấy, pH tối ưu 3.0, nhiệt độ tối ưu là 30°C.

+ Enzyme tinh sạch có tính đặc hiệu cơ chất và hằng số xúc tác với cơ chất Veratryl alcohol như sau: Km của LiP là 25 µM, tốc độ xúc tác (Kcat) của phản ứng là 3.4 s-1, khi đó hiệu suất xúc tác (kcat/Km) là 0.136 µM-1 s-1.

+ Hiệu suất khử màu thuốc nhuộm thuộc nhóm azo (NY3, NY5, PB, NY1, IN13 và NY7) bằng enzyme LiP tinh sạchsau 48 giờ lần lượt là 92%, 70,5%, 73,5%, 34,5%, 61% và 56%.

+ Sự biến động COD, BOD5 và TSS trong nước thải dệt nhuộm bằng hỗn hợp enzyme thu được từ dịch nuôi cấy nấm như sau: COD giảm 70%, BOD5 giảm 62% và TSS giảm 60%.

Đây là nghiên cứu đầu tiên liên quan đến phân lập, tinh sạch và nghiên cứu đặc tính lignin peroxidase (Lip) từ nấm Đảm tại Việt Nam. Đồng thời, sử dụng enzyme Lip tinh sạch kết hợp Lac để đánh giá khả năng loại màu thuốc nhuộm thuộc nhóm Azo có trong nước thải dệt nhuộm. Những kết quả thu được từ đề tài đã góp phần nâng cao hiểu biết về vai trò, tiềm năng của enzyme oxi hóa nói chung và enzyme LiP hay Lac nói riêng nhằm ứng dụng để loại bỏ chất màu trong nước thải dệt nhuộm.

  • Thứ Ba, 10:30 27/12/2022

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Họp xét đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp trường đợt 2 năm 2024

Thứ Ba, 11:20 09/04/2024
Hội thảo khoa học: “Cuộc cách mạng AutoForm thúc đẩy sự phát triển của ngành tạo hình kim loại tấm tại Việt Nam”

Hội thảo khoa học: “Cuộc cách mạng AutoForm thúc đẩy sự phát triển của ngành tạo hình kim loại tấm tại Việt Nam”

Thứ Sáu, 16:12 08/03/2024

Tập huấn quy định an toàn phòng thí nghiệm cho sinh viên chuyên ngành Hóa thực tập tốt nghiệp tại Viện

Thứ Tư, 09:38 10/01/2024
Hội nghị triển khai kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hội nghị triển khai kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thứ Năm, 16:39 04/01/2024
Nghiệm thu đề tài cấp Bộ Công Thương “Xây dựng mô hình thí điểm về tái chế chất thải rắn ngành thuộc da (mùn bào da thuộc crom) để sản suất tấm ốp trần, ốp tường trang trí nội thất nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường”

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ Công Thương “Xây dựng mô hình thí điểm về tái chế chất thải rắn ngành thuộc da (mùn bào da thuộc crom) để sản suất tấm ốp trần, ốp tường trang trí nội thất nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường”

Thứ Năm, 16:00 04/01/2024

Các bài đã đăng

Họp xét đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp trường đợt 2 năm 2024

Thứ Ba, 11:20 09/04/2024
Hội thảo khoa học: “Cuộc cách mạng AutoForm thúc đẩy sự phát triển của ngành tạo hình kim loại tấm tại Việt Nam”

Hội thảo khoa học: “Cuộc cách mạng AutoForm thúc đẩy sự phát triển của ngành tạo hình kim loại tấm tại Việt Nam”

Thứ Sáu, 16:12 08/03/2024

Tập huấn quy định an toàn phòng thí nghiệm cho sinh viên chuyên ngành Hóa thực tập tốt nghiệp tại Viện

Thứ Tư, 09:38 10/01/2024
Hội nghị triển khai kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hội nghị triển khai kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thứ Năm, 16:39 04/01/2024
Nghiệm thu đề tài cấp Bộ Công Thương “Xây dựng mô hình thí điểm về tái chế chất thải rắn ngành thuộc da (mùn bào da thuộc crom) để sản suất tấm ốp trần, ốp tường trang trí nội thất nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường”

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ Công Thương “Xây dựng mô hình thí điểm về tái chế chất thải rắn ngành thuộc da (mùn bào da thuộc crom) để sản suất tấm ốp trần, ốp tường trang trí nội thất nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường”

Thứ Năm, 16:00 04/01/2024

Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp tỉnh Hải Dương “Nghiên cứu bảo quản kéo dài thời hạn sử dụng đặc sản bánh gai Ninh Giang Hải Dương”

Thứ Sáu, 10:05 23/12/2022
Hội thảo khoa học: “Đánh giá kết quả thực hiện mô hình trồng thử nghiệm cây Hoàng sin cô tại tỉnh Lai Châu”

Hội thảo khoa học: “Đánh giá kết quả thực hiện mô hình trồng thử nghiệm cây Hoàng sin cô tại tỉnh Lai Châu”

Thứ Ba, 10:18 20/12/2022

Báo cáo khoa học định kỳ “Vật liệu hấp phụ xử lý nước thải”

Thứ Ba, 09:10 20/12/2022
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nghiên cứu thành công việc bảo quản kéo dài thời hạn sử dụng bánh gai Ninh Giang Hải Dương

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nghiên cứu thành công việc bảo quản kéo dài thời hạn sử dụng bánh gai Ninh Giang Hải Dương

Thứ Hai, 16:30 19/12/2022
Đón tiếp và làm việc với đoàn các Giáo sư Trường Đại học Palermo (Ý) trong khuôn khổ thực hiện dự án Hợp tác trao đổi giảng viên và sinh viên

Đón tiếp và làm việc với đoàn các Giáo sư Trường Đại học Palermo (Ý) trong khuôn khổ thực hiện dự án Hợp tác trao đổi giảng viên và sinh viên

Thứ Hai, 09:17 12/12/2022

Video giới thiệu