Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu một số phương pháp rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định thay đổi đối tượng theo hướng tiếp cận tập mờ trực cảm”

Sáng ngày 25/04/2024, tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Nghiên cứu một số phương pháp rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định thay đổi đối tượng theo hướng tiếp cận tập mờ trực cảm” do ThS. Phạm Việt Anh - Viện Công nghệ HaUI chủ nhiệm, đã được Hội đồng Nhà trường tổ chức nghiệm thu dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Văn Thiện - Phó Hiệu trưởng.

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu một số phương pháp rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định thay đổi đối tượng theo hướng tiếp cận tập mờ trực cảm”

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Đề tài “Nghiên cứu một số phương pháp rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định thay đổi đối tượng theo hướng tiếp cận tập mờ trực cảm” do ThS. Phạm Việt Anh cùng nhóm nghiên cứu triển khai thực hiện đã tập trung vào việc xây dựng các độ đo nhằm giảm thiểu thời gian tính toán cho các thuật toán gia tăng theo hướng tiếp cận tập mờ trực cảm.

Xây dựng các thuật toán gia tăng trong trường hợp bổ sung và loại bỏ tập thuộc tính. Xây dựng một số thuật toán gia tăng sử dụng các kỹ thuật về phân hạt (tập thô mờ trực cảm lân cận, tập mờ trực cảm mức α, β).

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu một số phương pháp rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định thay đổi đối tượng theo hướng tiếp cận tập mờ trực cảm”

TS. Nguyễn Văn Thiện, Phó Hiệu trưởng nhà trường, chủ tịch hội đồng nghiệm thu

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu một số phương pháp rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định thay đổi đối tượng theo hướng tiếp cận tập mờ trực cảm”

ThS. Phạm Việt Anh, chủ nhiệm đề tài báo cáo các kết quả nghiên cứu

Các kết quả nghiên cứu nhóm đã đạt được:

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu một số phương pháp rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định thay đổi đối tượng theo hướng tiếp cận tập mờ trực cảm”

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu một số phương pháp rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định thay đổi đối tượng theo hướng tiếp cận tập mờ trực cảm”

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu một số phương pháp rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định thay đổi đối tượng theo hướng tiếp cận tập mờ trực cảm”

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu một số phương pháp rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định thay đổi đối tượng theo hướng tiếp cận tập mờ trực cảm”

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu một số phương pháp rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định thay đổi đối tượng theo hướng tiếp cận tập mờ trực cảm”

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu một số phương pháp rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định thay đổi đối tượng theo hướng tiếp cận tập mờ trực cảm”

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu một số phương pháp rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định thay đổi đối tượng theo hướng tiếp cận tập mờ trực cảm”

Trước hội đồng nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài cùng thành viên nhóm nghiên cứu đã trình bày chi tiết về rút gọn thuộc tính trên bảng quyết định thay đổi đối tượng theo hướng tiếp cận tập thô mờ trực cảm; Đề xuất 01 độ đo khoảng cách phân hoạch mờ trực cảm và xây dựng 02 công thức gia tăng để tính toán khoảng cách phân hoạch mờ trực cảm khi bảng quyết định bổ sung hoặc loại bỏ tập đối tượng; Xây dựng 03 thuật toán dựa trên cách tiếp cận tập mờ trực cảm, có thực hiện so sánh với các thuật toán đã công bố trước đó để phân tích ưu và nhược điểm của thuật toán đề xuất.

Kết luận buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Văn Thiện, chủ tịch hội đồng cùng các thành viên trong hội đồng đều đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của nhóm đạt được trong hơn một năm triển khai thực hiện đề tài. Với thời gian thực hiện ngắn, nhưng nhóm đã rất cố gắng hoàn thành tốt các nội dung công việc theo hợp đồng và thuyết minh được duyệt. Nhóm đã công bố được 02 bài báo trong nước và quốc tế uy tín trên cơ sở áp dụng những kết quả thu được từ đề tài, qua đó khẳng định được giá trị khoa học mà đề tài đem lại. Đồng thời, các thành viên trong hội đồng cũng đóng góp những ý kiến tham luận để nhóm đề tài hoàn thiện báo cáo tổng kết cho đầy đủ hơn trước khi nộp các sản phẩm hoàn chỉnh về nhà trường.

Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá đề tài xếp loại: Khá

  • Thứ Sáu, 09:03 26/04/2024

Tin tiêu điểm

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu một số phương pháp rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định thay đổi đối tượng theo hướng tiếp cận tập mờ trực cảm”

Thứ Sáu, 09:03 26/04/2024

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán hiện tượng va đập (chatter) và dự đoán, mở rộng miền ổn định ứng dụng để nâng cao năng suất, chất lượng trong quá trình gia công phay”

Thứ Năm, 09:45 25/04/2024

Họp xét đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp trường đợt 2 năm 2024

Thứ Ba, 11:20 09/04/2024
Hội thảo khoa học: “Cuộc cách mạng AutoForm thúc đẩy sự phát triển của ngành tạo hình kim loại tấm tại Việt Nam”

Hội thảo khoa học: “Cuộc cách mạng AutoForm thúc đẩy sự phát triển của ngành tạo hình kim loại tấm tại Việt Nam”

Thứ Sáu, 16:12 08/03/2024

Tập huấn quy định an toàn phòng thí nghiệm cho sinh viên chuyên ngành Hóa thực tập tốt nghiệp tại Viện

Thứ Tư, 09:38 10/01/2024

Các bài đã đăng

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán hiện tượng va đập (chatter) và dự đoán, mở rộng miền ổn định ứng dụng để nâng cao năng suất, chất lượng trong quá trình gia công phay”

Thứ Năm, 09:45 25/04/2024

Họp xét đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp trường đợt 2 năm 2024

Thứ Ba, 11:20 09/04/2024
Hội thảo khoa học: “Cuộc cách mạng AutoForm thúc đẩy sự phát triển của ngành tạo hình kim loại tấm tại Việt Nam”

Hội thảo khoa học: “Cuộc cách mạng AutoForm thúc đẩy sự phát triển của ngành tạo hình kim loại tấm tại Việt Nam”

Thứ Sáu, 16:12 08/03/2024

Tập huấn quy định an toàn phòng thí nghiệm cho sinh viên chuyên ngành Hóa thực tập tốt nghiệp tại Viện

Thứ Tư, 09:38 10/01/2024
Hội nghị triển khai kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hội nghị triển khai kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thứ Năm, 16:39 04/01/2024

Video giới thiệu