Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán hiện tượng va đập (chatter) và dự đoán, mở rộng miền ổn định ứng dụng để nâng cao năng suất, chất lượng trong quá trình gia công phay”

Chiều ngày 24/04/2024, Hội đồng nghiệm thu trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán hiện tượng va đập (chatter) và dự đoán, mở rộng miền ổn định ứng dụng để nâng cao năng suất, chất lượng trong quá trình gia công phay” do ThS. Nguyễn Đức Luận - Viện Công nghệ HaUI làm chủ nhiệm. Buổi nghiệm thu do PGS. TS. Phạm Văn Bổng, Phó Hiệu trưởng nhà trường làm chủ tịch hội đồng.

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán hiện tượng va đập (chatter) và dự đoán, mở rộng miền ổn định ứng dụng để nâng cao năng suất, chất lượng trong quá trình gia công phay”

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Được triển khai thực hiện trong 18 tháng tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đề tài tập trung thực hiện các mục tiêu chính sau:

+ Nghiên cứu xây dựng thành công mô hình toán học dự đoán hiện tượng va đập (chatter) và dự đoán miền ổn định trong quá trình gia công phay.

+ Nghiên cứu thiết kế hệ thống đồ gá chiều chỉnh thông số cấu trúc hệ thống máy - dao cắt - phôi và ứng dụng các mô hình dự đoán trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của quá trình gia công phay.

+ Xây dựng được các chương trình để dự đoán hiện tượng va đập và dự đoán miền ổn định trong quá trình phay.

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán hiện tượng va đập (chatter) và dự đoán, mở rộng miền ổn định ứng dụng để nâng cao năng suất, chất lượng trong quá trình gia công phay”

PGS. TS. Nguyễn Như Tùng, đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả thực hiện đề tài

Các kết quả chính đề tài đã đạt được:

+ Kết quả xây dựng mô hình dự đoán hiện tượng va đập, dự đoán và mở rộng miền ổn định trong quá trình gia công phay

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán hiện tượng va đập (chatter) và dự đoán, mở rộng miền ổn định ứng dụng để nâng cao năng suất, chất lượng trong quá trình gia công phay”

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán hiện tượng va đập (chatter) và dự đoán, mở rộng miền ổn định ứng dụng để nâng cao năng suất, chất lượng trong quá trình gia công phay”

+ Thiết kế đồ gá chủ động điều chỉnh

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán hiện tượng va đập (chatter) và dự đoán, mở rộng miền ổn định ứng dụng để nâng cao năng suất, chất lượng trong quá trình gia công phay”

+ Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán hiện tượng va đập (chatter) và dự đoán, mở rộng miền ổn định ứng dụng để nâng cao năng suất, chất lượng trong quá trình gia công phay”

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán hiện tượng va đập (chatter) và dự đoán, mở rộng miền ổn định ứng dụng để nâng cao năng suất, chất lượng trong quá trình gia công phay”

+ Kết quả xây dựng các chương trình dự đoán

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán hiện tượng va đập (chatter) và dự đoán, mở rộng miền ổn định ứng dụng để nâng cao năng suất, chất lượng trong quá trình gia công phay”

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán hiện tượng va đập (chatter) và dự đoán, mở rộng miền ổn định ứng dụng để nâng cao năng suất, chất lượng trong quá trình gia công phay”

Hiện tượng va đập (chatter) ảnh hưởng làm giảm chất lượng của quá trình gia công, làm tăng lực cắt, tăng rung động, tăng công suất cắt, giảm tuổi bền của dụng cụ cắt, …Dự đoán được miền ổn định cho quá trình gia công sẽ là căn cứ quan trọng cho việc lựa chọn chế độ công nghệ nhằm tận dụng được khả năng công nghệ của hệ thống mà vẫn đảm bảo được các yêu cầu về chất lượng. Nghiên cứu dự đoán hiện tượng va đập và dự đoán miền ổn định có ý nghĩa to lớn trong quá trình gia công, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng trong sản xuất đặc biệt là trong quá trình sản xuất hàng loạt.

Sau khi lắng nghe phần báo cáo của các thành viên thực hiện, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao tính khoa học và thực tiễn của đề tài, góp phần khai thác và sử dụng có hiệu quả thiết bị phay cao tốc được trang bị tại nhà trường trong điều kiện sản xuất thực tiễn. Ngoài ra đề tài còn là nguồn cơ sở dữ liệu quan trọng cho việc thực hiện các hướng nghiên cứu tiếp theo.

+ Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán miền ổn định với các phương pháp gia công khác nhau như phay mặt phẳng, phay cầu, ... tiện, khoan và áp dụng với các loại dụng cụ, phôi khác nhau.

+ Nghiên cứu mở rộng miền ổn định để có thể chọn được các thông số điều kiện cắt hợp lý đồng thời vẫn đáp ứng được yêu cầu về chất lượng bề mặt gia công với năng suất bóc tách vật liệu lớn.

+ Nghiên cứu ứng dụng các mô hình dự đoán miền ổn định vào các quá trình sản xuất thực tế nhằm giảm rung động, giảm lực cắt để tiết kiệm năng lượng đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng bề mặt gia công.

Đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu, các nhiệm vụ và mục tiêu đặt ra, phù hợp với hợp đồng và thuyết minh được duyệt. Nhóm nghiên cứu đã có 01 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí Khoa học quốc tế thuộc danh mục Scopus, Q4. Đề tài được hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá xếp loại Khá.

  • Thứ Năm, 09:45 25/04/2024

Tin tiêu điểm

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu một số phương pháp rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định thay đổi đối tượng theo hướng tiếp cận tập mờ trực cảm”

Thứ Sáu, 09:03 26/04/2024

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán hiện tượng va đập (chatter) và dự đoán, mở rộng miền ổn định ứng dụng để nâng cao năng suất, chất lượng trong quá trình gia công phay”

Thứ Năm, 09:45 25/04/2024

Họp xét đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp trường đợt 2 năm 2024

Thứ Ba, 11:20 09/04/2024
Hội thảo khoa học: “Cuộc cách mạng AutoForm thúc đẩy sự phát triển của ngành tạo hình kim loại tấm tại Việt Nam”

Hội thảo khoa học: “Cuộc cách mạng AutoForm thúc đẩy sự phát triển của ngành tạo hình kim loại tấm tại Việt Nam”

Thứ Sáu, 16:12 08/03/2024

Tập huấn quy định an toàn phòng thí nghiệm cho sinh viên chuyên ngành Hóa thực tập tốt nghiệp tại Viện

Thứ Tư, 09:38 10/01/2024

Các bài đã đăng

Nghiệm thu cấp trường đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu một số phương pháp rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định thay đổi đối tượng theo hướng tiếp cận tập mờ trực cảm”

Thứ Sáu, 09:03 26/04/2024

Họp xét đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp trường đợt 2 năm 2024

Thứ Ba, 11:20 09/04/2024
Hội thảo khoa học: “Cuộc cách mạng AutoForm thúc đẩy sự phát triển của ngành tạo hình kim loại tấm tại Việt Nam”

Hội thảo khoa học: “Cuộc cách mạng AutoForm thúc đẩy sự phát triển của ngành tạo hình kim loại tấm tại Việt Nam”

Thứ Sáu, 16:12 08/03/2024

Tập huấn quy định an toàn phòng thí nghiệm cho sinh viên chuyên ngành Hóa thực tập tốt nghiệp tại Viện

Thứ Tư, 09:38 10/01/2024
Hội nghị triển khai kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hội nghị triển khai kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thứ Năm, 16:39 04/01/2024
Nghiệm thu đề tài cấp Bộ Công Thương “Xây dựng mô hình thí điểm về tái chế chất thải rắn ngành thuộc da (mùn bào da thuộc crom) để sản suất tấm ốp trần, ốp tường trang trí nội thất nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường”

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ Công Thương “Xây dựng mô hình thí điểm về tái chế chất thải rắn ngành thuộc da (mùn bào da thuộc crom) để sản suất tấm ốp trần, ốp tường trang trí nội thất nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường”

Thứ Năm, 16:00 04/01/2024

Video giới thiệu