Nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Hòa Bình

Việc sử dụng các chế phẩm sinh học có nguồn gốc tự nhiên để tạo màng bảo quản nông sản thực phẩm là một hướng đi mới hiện nay trên thế giới và trong nước, góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường, tiết kiệm được chi phí trong quá trình bảo quản. Công nghệ bảo quản bằng màng sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic trước đây đã được nhóm nghiên cứu thực hiện thành công cho quả quýt (Trà Lĩnh – tỉnh Cao Bằng), quả xoài, nhãn, mận (tỉnh Sơn La). Trong đề tài này, phương pháp bảo quản được nghiên cứu áp dụng cho đối tượng là quả Cam (Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) với những đặc điểm về cơ lý và hóa sinh riêng.

Chiều ngày 18/3/2020, Tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Hội đồng khoa học của trường đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng quy trình bảo quản cam Cao Phong tại tỉnh Hòa Bình bằng màng phủ sinh học (saponin kết hợp với chitosan và axit axetic), PGS.TS Nguyễn Văn Lợi làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS Phạm Văn Bổng làm chủ tịch hội đồng.

Nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Hòa Bình

ThS. Nguyễn Huy Kiên, thư ký hành chính đọc quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu

Phần thứ nhất, đại diện cho nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài, PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi trình bày tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ trước hội đồng nghiệm thu. Đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo đúng hợp đồng và thuyết minh đã được phê duyệt.

Đã xác định được một số đặc điểm cơ lý và chỉ tiêu hóa sinh của quả cam Cao Phong trước khi đưa vào bảo quản

Chọn phương pháp nhúng để tạo màng bảo quản quả cam Cao Phong

Chọn công thức CT-4 với hàm lượng 1,5% chế phẩm sinh học để xây dựng quy trình bảo quản

Xây dựng được quy trình công nghệ bảo quản quả cam Cao Phong (giống V2 và giống CS1) ở điều kiện nhiệt độ thường, với tỷ lệ 125g saponin/ 1.000g chitosan/ 500ml axit axetic/ 50.000ml nước, sử dụng cho 1.000kg quả cam.

Xây dựng được 2 mô hình bảo quản quả cam Cao Phong.

Đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, môi trường của quy trình công nghệ bảo quản quả cam Cao Phong.

Đã tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật và 01 hội thảo khoa học

Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, nhóm nghiên cứu sẽ chuyển giao quy trình công nghệ bảo quản cam Cao Phong bằng màng phủ sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic cho Hội trồng cam thị trấn Cao Phong và một số doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại trồng cam, sản xuất cam có nhu cầu.

Nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Hòa Bình

PGS.TS Nguyễn Văn Lợi, CNĐT báo cáo kết quả nghiên cứu trước HĐ nghiệm thu

Phần thứ hai, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã lần lượt đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý cho nhóm nghiên cứu:

Mô hình bảo quản cam Cao Phong bằng màng phủ sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic tại tỉnh Hòa Bình, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao; mô hình có giá thành thấp, đơn giản dễ áp dụng với nhiều quy mô. Đề tài này nên phát triển thành dự án ứng dụng để có thể phổ biến nhân rộng quy trình công nghệ bảo quản này đến tận tay người dân trồng cam không chỉ ở Hòa Bình mà còn ở các tỉnh khác trong nước; Các báo cáo phân tích phản ánh đầy đủ các kết quả nghiên cứu của đề tài, từ thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch.

Tuy nhiên chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu nên kiểm tra lại bản báo cáo có một số nội dung bị trùng lặp, tài liệu tham khảo nên update mới cho phù hợp với nghiên cứu hiện nay, nhiều bảng nên chuyển thành hình ảnh cho sinh động...

Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài: Đạt yêu cầu, và yêu cầu chủ nhiệm cùng nhóm thực hiện chỉnh sửa báo cáo tổng kết, bổ sung kết quả theo ý kiến của hội đồng để hoàn thiện hồ sơ trước khi tiến hành nghiệm thu cấp tỉnh.

  • Thứ Sáu, 14:58 20/03/2020

Tags:

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Tổ chức đào tạo chuyên sâu về phần mềm ANSYS Fluent ứng dụng trong mô phỏng các bài toán chất lưu

Thứ Ba, 08:37 18/08/2020

Báo cáo định kỳ kết quả nghiên cứu của nhóm sinh viên ngành CN Hóa tại LAB Hóa – Sinh, Viện Công nghệ HaUI do TS. Vũ Thị Cương hướng dẫn

Thứ Ba, 10:07 28/07/2020

Khảo sát một số doanh nghiệp phía Nam trong khuôn khổ triển khai đề án Thuộc chương trình phát triển Công nghiệp Hỗ trợ năm 2020

Thứ Tư, 08:40 15/07/2020

Sinh hoạt chuyên đề tháng 6 của Viện Công nghệ HaUI

Thứ Năm, 13:20 18/06/2020

Nghiệm thu cấp tỉnh đề tài NCKH: “Nghiên cứu xây dựng quy trình bảo quản cam Cao Phong tại tỉnh Hòa Bình bằng màng phủ sinh học (saponin kết hợp với chitosan và axit axetic)”

Thứ Sáu, 13:55 05/06/2020

Các bài đã đăng

Seminar của sinh viên nghiên cứu khoa học ngành Công nghệ Thực phẩm tại Viện Công nghệ HaUI

Thứ Năm, 14:36 20/08/2020

Tổ chức đào tạo chuyên sâu về phần mềm ANSYS Fluent ứng dụng trong mô phỏng các bài toán chất lưu

Thứ Ba, 08:37 18/08/2020

Báo cáo định kỳ kết quả nghiên cứu của nhóm sinh viên ngành CN Hóa tại LAB Hóa – Sinh, Viện Công nghệ HaUI do TS. Vũ Thị Cương hướng dẫn

Thứ Ba, 10:07 28/07/2020

Khảo sát một số doanh nghiệp phía Nam trong khuôn khổ triển khai đề án Thuộc chương trình phát triển Công nghiệp Hỗ trợ năm 2020

Thứ Tư, 08:40 15/07/2020

Sinh hoạt chuyên đề tháng 6 của Viện Công nghệ HaUI

Thứ Năm, 13:20 18/06/2020

Chi bộ KHCN – Viện Công nghệ HaUI tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023

Thứ Năm, 16:16 12/03/2020

Đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang đến làm việc và kiểm tra tiến độ thực hiện dự án của Tỉnh tại Viện Công nghệ HaUI

Thứ Năm, 08:39 05/03/2020

DỰ ÁN LAB-MOVIE (Labour Market Observatory in Vietnam Universities) Code: 609653-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP Chương trình Erasmus+ của Cộng đồng chung Châu Âu (EU)

Thứ Năm, 07:53 20/02/2020

Sinh hoạt chuyên đề “ứng dụng IoT vào trong quản lý và quá trình truy suất nguồn gốc của sản phẩm nông nghiệp” tại viện Công nghệ HaUI

Thứ Hai, 08:29 10/02/2020

Nghiệm thu đề án thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2019

Thứ Sáu, 17:30 17/01/2020

Video giới thiệu