Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Nam Định

Chiều ngày 06/6/2022, Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Nam Định thành lập đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp tỉnh Nam Định: “Nghiên cứu đánh giá ô nhiễm nước thải làng nghề Cơ khí và thiết kế xây dựng mô hình thí điểm hệ thống xử lý nước thải cơ khí xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định” do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng ký chủ trì, TS. Phạm Hương Quỳnh – Viện Công nghệ HaUI làm chủ nhiệm. Buổi kiểm tra đánh giá do Ông Trần Huy Quang – Phó giám đốc Sở làm chủ tịch, cùng sự tham gia của các thành viên trong đoàn kiểm tra và nhóm nghiên cứu đề tài. Đây là buổi kiểm tra đánh giá thực hiện đề tài trước khi có Quyết định nghiệm thu cấp tỉnh.

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Nam Định

Hình 1: Thư ký hội đồng đọc quyết định thành lập đoàn kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện đề tài cấp tỉnh Nam Định

Tại phiên họp, TS. Phạm Hương Quỳnh – Chủ nhiệm đề tài, đã đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo tổng quan các kết quả đạt được từ tháng 12/2020 cho đến kỳ báo cáo theo tiến độ ghi trong Thuyết minh Đề tài. Cụ thể đề tài đã triển khai giải quyết được 4 nội dung lớn:

- Cơ sở khoa học, đánh giá hiện trạng và chất lượng môi trường nước làng nghề cơ khí xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

- Đề xuất một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước làng nghề cơ khí xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

- Thiết kế, xây dựng mô hình thí điểm hệ thống xử lý nước thải cơ khí xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, Nam Định công suất 1 m3/ngày.đêm.

- Viết báo cáo tổng kết và đã nghiệm thu cơ sở đề tài.

Các sản phẩm thu được từ đề tài với 4 dạng I, II, III và IV với chất lượng và số lượng đạt yêu cầu, theo đúng thuyết minh đặt ra.

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Nam Định

Hình 2: Nhóm nghiên cứu làm việc với đoàn kiểm tra tiến độ

Sau khi nghe nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo và kiểm tra các sản phẩm đã xong của đề tài, ông Trần Huy Quang đã đánh giá cao những cố gắng của nhóm nghiên cứu trong thời gian vừa qua, nhóm đã làm việc rất nghiêm túc và đóng góp cho địa phương sản phẩm thiết thực, ý nghĩa đối với cuộc cách mạng bảo vệ môi trường. Ông cho rằng, vấn đề bảo vệ môi trường làng nghề cơ khí ở xã Xuân Tiến nói riêng và toàn tỉnh Nam Định nói chung đang rất báo động, sinh ra nhiều hệ lụy cho những thế hệ con em trong tương lai. Nhóm nghiên cứu đã rất chủ động, thẳng thắn tiếp cận vấn đề, đối mặt với nhiều khó khăn nhưng nhóm vẫn hoàn thiện đầy đủ và chất lượng các nội dung nghiên cứu. Các báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng kết được đoàn kiểm tra đánh giá rất đầy đủ, có hàm lượng khoa học sâu, các số liệu chính xác, độ tin cậy cao, đúng tiến độ theo thuyết minh đề tài. Các hồ sơ, chứng từ về tài chính đầy đủ và đúng các yêu cầu theo quy định của Nhà nước. Sở Tài chính tỉnh Nam Định đã tiến hành kiểm tra và đồng ý cho Cơ quan chủ trì quyết toán các khối lượng công việc của đề tài đã hoàn thành.

Kết thúc phiên họp, TS. Phạm Hương Quỳnh đại diện nhóm nghiên cứu gửi lời cảm ơn chân thành đến đoàn kiểm tra tiến độ của Sở KH&CN tỉnh Nam Định, cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Sở trong suốt quá trình thực hiện đề tài của nhóm từ lúc mới bắt đầu triển khai nhiệm vụ cho đến thời điểm hiện nay. Nhóm sẽ cố gắng hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ, báo cáo theo các góp ý, nhận xét của hội đồng trước khi đưa ra buổi nghiệm thu cấp tỉnh.

  • Thứ Ba, 10:11 07/06/2022

Tin tiêu điểm

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Nam Định

Thứ Ba, 10:11 07/06/2022
Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Cơ khí K13

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Cơ khí K13

Thứ Bảy, 08:00 04/06/2022
Trao quyết định giao nhiệm vụ Trưởng phòng Lab Mô phỏng và Tính toán Hiệu năng cao (SHPC) – Viện Công nghệ HaUI

Trao quyết định giao nhiệm vụ Trưởng phòng Lab Mô phỏng và Tính toán Hiệu năng cao (SHPC) – Viện Công nghệ HaUI

Thứ Tư, 14:00 01/06/2022
Thành lập phòng Công nghệ Môi trường và Vi sinh thuộc Viện Công nghệ HaUI và giao nhiệm vụ phụ trách phòng cho TS. Phạm Hương Quỳnh

Thành lập phòng Công nghệ Môi trường và Vi sinh thuộc Viện Công nghệ HaUI và giao nhiệm vụ phụ trách phòng cho TS. Phạm Hương Quỳnh

Thứ Bảy, 09:00 28/05/2022
Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở để tài tỉnh Nam Định

Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở để tài tỉnh Nam Định

Thứ Ba, 16:00 24/05/2022

Các bài đã đăng

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Cơ khí K13

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Cơ khí K13

Thứ Bảy, 08:00 04/06/2022
Trao quyết định giao nhiệm vụ Trưởng phòng Lab Mô phỏng và Tính toán Hiệu năng cao (SHPC) – Viện Công nghệ HaUI

Trao quyết định giao nhiệm vụ Trưởng phòng Lab Mô phỏng và Tính toán Hiệu năng cao (SHPC) – Viện Công nghệ HaUI

Thứ Tư, 14:00 01/06/2022
Thành lập phòng Công nghệ Môi trường và Vi sinh thuộc Viện Công nghệ HaUI và giao nhiệm vụ phụ trách phòng cho TS. Phạm Hương Quỳnh

Thành lập phòng Công nghệ Môi trường và Vi sinh thuộc Viện Công nghệ HaUI và giao nhiệm vụ phụ trách phòng cho TS. Phạm Hương Quỳnh

Thứ Bảy, 09:00 28/05/2022
Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở để tài tỉnh Nam Định

Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở để tài tỉnh Nam Định

Thứ Ba, 16:00 24/05/2022
Báo cáo tổng kết quá trình làm đồ án tốt nghiệp tại Viện Công nghệ HaUI của Sinh viên Cơ khí K13

Báo cáo tổng kết quá trình làm đồ án tốt nghiệp tại Viện Công nghệ HaUI của Sinh viên Cơ khí K13

Thứ Hai, 08:00 23/05/2022

Video giới thiệu