Nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Cao Bằng

Sáng ngày 04/6/2019, Hội đồng khoa học trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Ứng dụng saponin kết hợp với chitosan và axit axetic tạo màng sinh học, nhằm kéo dài thời gian bảo quản và giữ được các đặc tính đặc trưng của quả quýt tỉnh Cao Bằng” do PGS.TS Nguyễn Văn Lợi, Viện Công nghệ HaUI làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS Phạm Văn Bổng làm chủ tịch hội đồng.

Sau gần 2 năm nghiên cứu, PGS.TS Nguyễn Văn Lợi và nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài đã có buổi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trước hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở. Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo đúng trong hợp đồng, thuyết minh đề tài:

- Đã xác định được tỷ lệ giữa các thành phần của màng bảo quản là 10g saponin, 80g chitosan, 40ml axit axetic và 4000ml nước sạch

- Xây dựng được quy trình công nghệ bảo quản quả quýt Cao Bằng bằng màng sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic tại tỉnh Cao Bằng ở điều kiện nhiệt độ bình thường với nồng độ chế phẩm là 1,5% và thời gian nhúng là 2 phút.

- Xây dựng được mô hình bảo quản quả quýt Cao Bằng bằng màng sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic tại tỉnh Cao Bằng với quy mô 0,75 tấn/mẻ bảo quản, kết quả cho thấy sau 6 tuần bảo quản quả quýt vẫn giữu được các đặc tính đặc trưng.

- Đưa ra nhận xét đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, môi trường của quy trình công nghệ bảo quản quả quýt bằng màng sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic và đưa ra 6 giải pháp, ứng dụng nhân rộng kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Đã tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật và 01 hội thảo khoa học về quy trình công nghệ bảo quản quả quýt bằng màng sinh học saponin kết hợp với chitosan và axit axetic tại xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

Nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Cao Bằng

PGS.TS Nguyễn Văn Lợi, CNĐT báo cáo kết quả nghiên cứu trước HĐ nghiệm thu

Hội đồng đã được nghe các ý kiến nhận xét, góp ý của các thành viên trong Hội đồng:

- Các thành viên trong hội đồng đánh giá cao những nỗ lực, sự cố gắng của nhóm nghiên cứu và chủ nhiệm đề tài, mặc dù gặp nhiều điều kiện khó khăn, khoảng cách địa lý xa xôi nhưng nhóm nghiên cứu vẫn tích cực, khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành tốt các nội dung của để tài.

- Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn của Đề tài, việc sử dụng màng sinh học có nguồn gốc từ thiên nhiên để bảo quản quả quýt Cao Bằng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, mang lại ý nghĩa lớn đối với các hợp tác xã, hộ nông dân trồng quýt, nâng cao giá trị kinh tế của quả quýt, tăng thu nhập cho người nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

- Hội đồng đánh giá các phương pháp nghiên cứu, số liệu, kết quả phân tích trong báo cáo tổng kết đề tài có độ tin cậy cao, khách quan, khoa học.

- Tuy nhiên chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện một số nội dung hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã góp ý trước khi nghiệm thu cấp tỉnh.

Nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Cao Bằng

PGS.TS. Phạm Văn Bổng phát biểu kết luận tại Hội đồng

Kết luận tại buổi nghiệm thu, PGS.TS Phạm Văn Bổng, chủ tịch Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu, đề tài thực hiện đúng theo thời gian đăng ký. Các sản phẩm của đề tài là đầy đủ, một số sản phẩm vượt so với hợp đồng (vượt một bài báo khoa học, góp phần đào tạo một cử nhân chuyên ngành Công nghệ Sinh học). Báo cáo kết quả nghiên cứu đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Ứng dụng saponin kết hợp với chitosan và axit axetic tạo màng sinh học, nhằm kéo dài thời gian bảo quản và giữ được các đặc tính đặc trưng của quả quýt tỉnh Cao Bằng” do PGS.TS Nguyễn Văn Lợi, Viện Công nghệ HaUI làm chủ nhiệm, với kết quả Đạt yêu cầu. Đề nghị chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện kết quả nghiên cứu trước khi tiến hành nghiệm thu cấp tỉnh.

  • Thứ Năm, 07:44 13/06/2019

Tags:

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Nghiệm thu đề án thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2019

Thứ Sáu, 17:30 17/01/2020

Nghiệm thu cấp tỉnh đề tài “Nghiên cứu quy trình bảo quản các loại quả xoài, nhãn, mận bằng màng sinh học Saponin kết hợp với Chitosan và Axit axetic tại tỉnh Sơn La”

Thứ Hai, 17:16 06/01/2020

Nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Sơn La

Thứ Hai, 12:02 30/12/2019

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án KHCN do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chủ trì tại tỉnh Hà Giang.

Thứ Tư, 11:44 18/12/2019

Hội thảo khoa học “ Nghiên cứu quy trình bảo quản các loại quả: Xoài, nhãn, mận bằng màng sinh học saponin kết hợp với chitsosan và axit axetic tại tỉnh Sơn La”

Thứ Hai, 09:27 09/12/2019

Các bài đã đăng

Nghiệm thu đề án thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2019

Thứ Sáu, 17:30 17/01/2020

Nghiệm thu cấp tỉnh đề tài “Nghiên cứu quy trình bảo quản các loại quả xoài, nhãn, mận bằng màng sinh học Saponin kết hợp với Chitosan và Axit axetic tại tỉnh Sơn La”

Thứ Hai, 17:16 06/01/2020

Nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Sơn La

Thứ Hai, 12:02 30/12/2019

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án KHCN do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chủ trì tại tỉnh Hà Giang.

Thứ Tư, 11:44 18/12/2019

Hội thảo khoa học “ Nghiên cứu quy trình bảo quản các loại quả: Xoài, nhãn, mận bằng màng sinh học saponin kết hợp với chitsosan và axit axetic tại tỉnh Sơn La”

Thứ Hai, 09:27 09/12/2019

Workshop giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống HPC và một số bài toán minh họa trong lĩnh vực Cơ khí-ô tô

Thứ Tư, 11:28 05/06/2019

Nghiệm thu cấp đơn vị đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường do TS. Hoàng Thanh Đức làm chủ nhiệm

Thứ Hai, 12:07 03/06/2019

Thành lập LAB Mô phỏng và Tính toán Hiệu năng cao thuộc Viện Công nghệ HaUI

Thứ Hai, 09:39 20/05/2019

Ứng dụng IoT trong nông nghiệp với hệ thống tưới cây thông minh do sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nghiên cứu thiết kế và chế tạo

Thứ Năm, 10:33 16/05/2019

Sinh hoạt chuyên đề: “Giải pháp giảm áp lực về xử lý rác thải cho các vùng nông thôn và khu vực dân cư nhỏ

Thứ Sáu, 11:08 10/05/2019

Video giới thiệu