Tin tiêu điểm

Kiểm tra tiến độ thực hiện quy trình kỹ thuật thâm canh cây Hoàng Sin Cô

Kiểm tra tiến độ thực hiện quy trình kỹ thuật thâm canh cây Hoàng Sin Cô

Thứ Sáu, 11:26 29/07/2022

Thử nghiệm triển khai sản xuất đế trong của giày từ chất thải rắn ngành thuộc da (mùn bào crom, da vụn) và phế phụ phẩm công - nông nghiệp giàu cellulose hướng tới bền vững

Thứ Sáu, 15:02 22/07/2022

Nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Sáu, 08:19 22/07/2022

Hội thảo báo cáo định kỳ kết quả và tập huấn triển khai các nội dung của dự án khảo sát thị trường lao động tại các trường đại học Việt Nam (Lab-Movie)

Thứ Năm, 09:30 07/07/2022

Báo cáo khoa học: “Phân tích động lực học quá trình gia công, ứng dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả trong gia công, chế tạo”

Thứ Hai, 09:19 04/07/2022
Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Phú Thọ

Nghiệm thu sản phẩm và nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Phú Thọ

Thứ Bảy, 09:10 02/07/2022

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Nam Định

Thứ Sáu, 08:56 01/07/2022

Báo cáo khoa học định kỳ: “Soft eel robot: Beyond the biomimetics”

Thứ Hai, 14:14 27/06/2022

Phòng Lab Mô phỏng và Tính toán hiệu năng cao tổ chức Seminar báo cáo chuyên đề: “Lựa chọn thuộc tính trong vấn đề xử lý dữ liệu lớn”

Thứ Hai, 11:08 20/06/2022

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Nam Định

Thứ Ba, 10:11 07/06/2022

Video giới thiệu