Kế hoạch tổ chức Hội thảo chuyên đề "Hệ thống tòa nhà thông minh"

1. Chủ trì: Viện Công nghệ HaUI

2. Thực hiện: Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ nhà thông minh Việt Nam

3. Thời gian: 9h00, ngày 30/10/2015

4. Địa điểm: Phòng họp, tầng 10 nhà A1

5. Nội dung báo cáo

- Mô tả chung về hệ thống nhà thông minh

- Hệ thống có dây theo chuẩn KNX

- Hệ thống không dây theo chuẩn Zigbe

- So sánh ưu - nhược điểm hệ thống có dây và không dây

- So sánh hệ thống nhà thông minh của công ty với các đối thủ cạnh tranh

- Thảo luận về khả năng hợp tác với công ty

6. Kính mời:

- Đại diện Phòng KHCN, các giảng viên quan tâm.

- Các cán bộ nghiên cứu Viện Công nghệ HaUI.

  • Thứ Ba, 13:39 27/10/2015

Tags: