Thông báo!

Viện Công nghệ HaUI tổ chức hội thảo khoa học kết hợp với Khoa Điện – Điện tử, trường Đại học Palermo (Italia) trình bầy một số báo cáo khoa học về các dự án đã thực hiện với mục đích tìm kếm các cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo văn bằng kép (thạc sỹ), hợp tác đào tạo tiến sỹ...

Thông báo!

Viện Công nghệ HaUI tổ chức hội thảo khoa học kết hợp với Khoa Điện – Điện tử, trường Đại học Palermo (Italia) trình bầy một số báo cáo khoa học về các dự án đã thực hiện với mục đích tìm kếm các cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo văn bằng kép (thạc sỹ), hợp tác đào tạo tiến sỹ...

1. Thành phần tham dự:

- Viện Công nghệ HaUI - Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội;

- Trường Đại học Palermo (Italia):

+ GS Eleonora Riva Sanseverino: Giáo sư Power Systems, Khoa Năng lượng, Kỹ sư thông tin và Mô hình toán học. Đặc Phái viên của Khoa về Hợp tác quốc tế

+ GS Romano, Musca, Favuzza và Zizzo: Giáo sư, Nghiên cứu và Cố vấn đào tạo khoa Năng lượng, Kỹ sư thông tin và Mô hình toán học

- Khách mời: Các đ/c CB, GV khoa Điện, Điện tử, phòng KHCN, phòng HTQT, Trung tâm Đào tạo quốc tế, Trung tâm Sau đại học.

2. Nội dung: Các Giáo sư trường Đại học Palermo trình bày các báo cáo:

- NEW TECHNOLOGIES FOR IMPROVING RELIABILITY OF AC AND DC CABLES

- PRIMARY REGULATION AND LOSSES REDUCTION: A NEW APPROACH TO IMPROVE MGS EFFICIENCY

- THE EFFECTS OF DECARBONIZATION POLICIES AND CLIMATE CHANGE ON THE ENERGY SYSTEM

- PEER TO PEER ENERGY TRANSACTIONS AND BLOCKCHAIN

- EXPLOITATION OF PROSUMERS' INHERENT FLEXIBILITY

- ACTIONS FOR ENHANCING STABILITY AND DYNAMIC BEHAVIOR OF ISOLATED DISTRIBUTION GRIDS

- ASSESSING RENEWABLE ENERGY PENETRATION IN THE VIETNAMESE TERRITORY

3. Thời gian, địa điểm và tổ chức thực hiện

- Thời gian: 10h, thứ 3, ngày 13/11/2018

- Địa điểm: Tầng 10, nhà A1, Trường Đại học Công nghiệp HN

- Chủ trì: Viện Công nghệ HaUI

Trân trọng kính mời các cán bộ, giảng viên quan tâm đến dự!

  • Thứ Sáu, 14:17 09/11/2018

Tags: