Các công bố khoa học

Tin tiêu điểm

Tập huấn quy định an toàn phòng thí nghiệm cho sinh viên chuyên ngành Hóa thực tập tốt nghiệp tại Viện

Thứ Tư, 09:38 10/01/2024
Hội nghị triển khai kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hội nghị triển khai kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thứ Năm, 16:39 04/01/2024
Nghiệm thu đề tài cấp Bộ Công Thương “Xây dựng mô hình thí điểm về tái chế chất thải rắn ngành thuộc da (mùn bào da thuộc crom) để sản suất tấm ốp trần, ốp tường trang trí nội thất nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường”

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ Công Thương “Xây dựng mô hình thí điểm về tái chế chất thải rắn ngành thuộc da (mùn bào da thuộc crom) để sản suất tấm ốp trần, ốp tường trang trí nội thất nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường”

Thứ Năm, 16:00 04/01/2024

Báo cáo khoa học định kỳ: “Nghiên cứu tổng hợp Hydroxit lớp kép chứa Cu, Co, Fe ứng dụng làm xúc tác xử lý kháng sinh trong môi trường nước”

Thứ Hai, 16:09 18/12/2023
Đón tiếp và làm việc với GS. Ashall David, Đại học Chester (Anh)

Đón tiếp và làm việc với GS. Ashall David, Đại học Chester (Anh)

Thứ Ba, 09:08 12/12/2023

Viện Công nghệ HaUI trưng bày và giới thiệu sản phẩm KHCN chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày truyền thống ngành Cơ khí trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, và thành lập trường Cơ khí – Ô tô

Thứ Hai, 16:08 30/10/2023

Họp xét ký tiếp hợp đồng lao động với TS. Tạ Thị Hường

Thứ Tư, 07:50 25/10/2023
Gặp mặt kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Gặp mặt kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Thứ Hai, 11:17 23/10/2023
Đón tiếp và làm việc với GS. Tomohiro Miyatake, Đại học Ryukoku, Nhật Bản

Đón tiếp và làm việc với GS. Tomohiro Miyatake, Đại học Ryukoku, Nhật Bản

Thứ Ba, 14:19 12/09/2023
Họp nhóm công tác dự án khảo sát thị trường lao động các trường đại học Việt Nam (Lab-Movie) – báo cáo giai đoạn 3 thử nghiệm nền tảng thông tin thị trường lao động LMO

Họp nhóm công tác dự án khảo sát thị trường lao động các trường đại học Việt Nam (Lab-Movie) – báo cáo giai đoạn 3 thử nghiệm nền tảng thông tin thị trường lao động LMO

Thứ Hai, 15:02 28/08/2023

Video giới thiệu

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI

TTTên bài báoTác giả/Nhóm tác giảTên tạp chí/kỷ yếuThời gian xuất bản
1Tribological properties of ultra-thin diamond-like carbon coating at various humidityPhạm Đức CườngProceeding of 2nd ASIATRIB International Conference, Jeju, Korea2002
2Tribological Properties of Sputtered Boron Carbide Coating and the Effect of CH4 Reactive Component of Processing GasPhạm Đức CườngKSTLE International Journal (ISSN: 1229-9189)Vol.4,2003
3Effect of molecular structure of self-assembled monolayers on their tribological behaviors in nano- and microscales

Phạm Đức Cường và cộng sự

WEAR, Elsevier (ISSN: 1859 3585)Vol.255,2003
4Ultrathin Binary Grafted Polymer Layers with Switchable Morphology

Phạm Đức Cườngvà cộng sự

LANGMUIR, ACS PublicationsVol.20,2004
5Friction and Wear Properties of Boron Carbide Coating under Various Relative HumidityPhạm Đức CườngKSTLE International Journal (ISSN: 1229-9189)Vol. 6, 2005
6Tribological behavior of sputtered boron carbide coatings and the influence of processing gas

Phạm Đức Cường

và cộng sự

WEAR, Elsevier (ISSN: 1859 3585)Vol.259,2005
7Microtribological and Nanomechanical Properties of Switchable Y-Shaped Amphiphilic Polymer Brushes

Phạm Đức Cường

và cộng sự

Advanced Function Materials, (ISSN:1616-3028)Vol.15,2005
8Tribochemical interactions of Si-doped DLC film against steel in sliding contactPhạm Đức CườngKSTLE conference, Korea2006
9Topographical modification of polymeric surfaces by capillary directed soft-lithographic technique for improved tribological properties

Phạm Đức Cường

và cộng sự

Proceeding of 3rd ASIATRIB International Conference, Japan2006
10Effects of relative humidity on tribological properties of boron carbide coating against steelPhạm Đức CườngSurface & Coatings Technology, Elsevier (ISSN: 0257-8972)Vol.201,2006
11Effects of silicon content on friction and wear properties of Si-DLC/DLC multi-layer coatingPhạm Đức CườngProceeding of 3rd ASIATRIB International Conference, Japan2006
12Dual Surface Modifications of Silicon Surfaces for Tribological Application in MEMS

Phạm Đức Cường

và cộng sự

KSTLE International Journal (ISSN: 1229-9189)Vol.8,2007
13The effect of channeling a polymeric surface on its adhesion and friction characteristicsPhạm Đức CườngThe STLE/ASME International Joint Tribology Conference, San Diego, USA2007
14Superior micro/nano-tribological properties of polymeric channelsPhạm Đức CườngKSTLE conference, Korea2007
15Effect of tip size on adhesion and friction characteristics of patterned polymeric surfacePhạm Đức CườngKSTLE conference, Korea2007
16Micro and Nano-patterns on Polymeric Surfaces to Enhance Hydrophobicity and Tribological PropertiesPhạm Đức CườngProceeding of KOCS international symposium, Seoul, Korea2007
17Excellent tribological surfaces for nano/micro-scale applications: Nature-based solutions

Phạm Đức Cường

và cộng sự

KSTLE conference, Korea2007
18Nanotribological Properties of Si Nano-channels Overcoated by DLC FilmsPhạm Đức CườngKSTLE conference, Korea2007
19Tribochemical Interactions of Si-doped DLC Film Against Steel in Sliding ContactPhạm Đức CườngJournal of Mechanical Science and Technology, SpringerVol.21, 2007
20Photolithographic Silicon Patterns with Z-DOL (perfluoropolyether, PFPE) Coating as Tribological Surfaces for Miniaturized DevicesPhạm Đức CườngKSTLE International Journal (ISSN: 1229-9189)Vol. 9, 2008
21Nano-tribological properties of polymeric patterns fabricated by capillary force lithographyPhạm Đức CườngICAT 2nd International Conference on Advanced Tribology, Singapore2008
22Nano-scale tribological properties of silicon pillars with the variation in pitchPhạm Đức Cườngthe STLE/ASME International Joint Tribology Conference, Miami, USA2008
23Combined surface treatments to improve micro-tribological Properties of Silicon SurfacesPhạm Đức Cường63rd STLE (Society of Tribologists and Lubrication Engineers) Annual Meeting and Exhibition, Cleveland, USA2008
24Nano-patterning of Poly (methyl-methacrylate) Polymeric Surface and Effects of Pitch on Hydrophobicity and Tribological PropertiesPhạm Đức Cường63rd STLE (Society of Tribologists and Lubrication Engineers) Annual Meeting and Exhibition, Cleveland, USA2008
25Nano tribological properties of sub-micrometer polymeric channels fabricated on silicon waferPhạm Đức CườngThe KSME conference, Jeju, Korea2008
26Bio-inspired dual surface modification to improve tribological properties at small-scale

Phạm Đức Cường

và cộng sự

Applied Surface Science, Elsevier (ISSN: 0169-4332)Vol.255,2009
27Hydrophobicity and Nanotribological Properties of Silicon Channels coated by Diamond-like Carbon FilmsPhạm Đức CườngKSTLE International JournalVol.10,2009
28Microtribological Properties of Topographically-modified Polymeric Surfaces with Different PitchesPhạm Đức CườngJournal of the Korean Physical Society, SpringerVol. 55, No. 4, 2009
29Topographically-chemically modified silicon surfaces as tribological candidates for miniaturized (MEMS) devicesPhạm Đức CườngThe ICMDT international conference, Jeju, Korea2009
30Nanotribological Properties of Topographically-Chemically Modified Silicon SurfacesPhạm Đức CườngThe ICMCTF International conference on metallurgical coatings and thin films, San Diego, USA2009
31Nanotribological properties of silicon nano-pillarsPhạm Đức CườngThe International Symposium on Nature-Inspired Technology, Jeju, Korea2009
32Nature-inspired Tribological Surfaces for Nano/Micro-scale ApplicationsPhạm Đức CườngThe International Symposium on Nature-Inspired Technology, Jeju, Korea2009
33Adhesion and friction forces on silicon wafers with dual surface modifications at nano-scalePhạm Đức Cường64th STLE Annual Meeting & Exhibition, Florida, USA2009
34Fabrication of nano/microscale hierarchical structures for reducing adhesion and friction forces on silicon surfacesPhạm Đức Cường65th STLE Annual Meeting & Exhibition, Las Vegas,2010
35Fabrication of Bio-mimetic patterned surfaces for small-scale Tribological ApplicationsPhạm Đức CườngKSME conference, Jeju, Korea2010
36Nanotribological properties of silicon nano-pillars coated by a Z-DOL lubricating filmPhạm Đức CườngJournal of Mechanical Science and Technology, SpringerVol. 24, 2010
37Hydrophobicity and micro-/nanotribological properties of polymeric nanolinesPhạm Đức CườngSurface Engineering, Maney (ISSN: 1743-2944)Vol. 27, 2011
38Nanotribological properties of biomimetic poly(methyl methacrylic) hierarchical patternsPhạm Đức Cường18th International conference on wear of materials (WOM), Philadenphia, USA2011
39Combination of silicon patterns and tribology films for superhydrophobic property and low adhesion/frictionPhạm Đức Cường18th International conference on wear of materials (WOM), Philadenphia, USA2011
40Wetting behavior and nanotribological properties of silicon nanopatterns combined with diamond-like carbon and Z-DOL filmsPhạm Đức CườngNanotechnology, IOPVol. 22, 2011
41Nghiên cứu chế tạo và đánh giá các đặc tính ma sát học của các lớp phim mỏng cứng Cácbua Bo-rônPhạm Đức CườngTạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHCNHN2012
42Nghiên cứu đặc tính chống thấm nước và ma sát của lá cây sen và cây khoai mônPhạm Đức CườngTạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHCNHN2013
43Nghiên cứu đặc tính ma sát của một số màng cứng chế tạo bằng phương pháp lắng đọng từ pha hơi trên cơ sở quá trình vật lýPhạm Đức CườngKỷ yếu hội nghị Khoa học Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ 3 (ISBN: 978-604-67-0061-6)2013
44Khảo sát hình thái học và lực bám dính bề mặt ở kích thước nano của đĩa SiO2 bằng thiết bị hiển vi lực nguyên tửPhạm Đức CườngKỷ yếu hội nghị Khoa học Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ 3 (ISBN: 978-604-67-0061-6)2013
45Nghiên cứu đặc tính ướt của các bề mặt định dạng polymer tạo bằng kỹ thuật in khắc sử dụng lực mao dẫnPhạm Đức CườngTạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHCNHN2013
46Đặc tính của màng cứng gốc Crôm chế tạo bằng phương pháp lắng đọng từ pha hơi trên cơ sở quá trình vật lý.

Phạm Đức Cường

và cộng sự

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHCNHN2013
47A study on friction and wear properties of Si-incorporated diamond-like carbon and tungsten carbon carbide coatings under dry contacts with steelPhạm Đức CườngProceeding of 15th International Symposium on Eco-materials Processing and Design (ISBN: 978-89-5708-236-2)2014
48Micro/nano hierarchical structure for enhancing hydrophobicity of polymeric surfacePhạm Đức CườngProceeding of 15th International Symposium on Eco-materials Processing and Design (ISBN: 978-89-5708-236-2)2014
49Nghiên cứu tạo màng cứng TiN trên nền thép hợp kim bằng phương pháp phún xạ DC-Magnetron

Phạm Đức Cường

và cộng sự

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHCNHN2015
50Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng antimony mỏ Cốc Táy, Tuyên Quang bằng phương pháp tuyển nối

Phạm Đức Cường

và cộng sự

Tạp chí Khoa học và Công nghiệp Mỏ2015
51Nghiên cứu phương pháp tính nồng độ bụi và thiết kế nguyên lý thiết bị lấy mẫu bụi thể tích lớn

Phạm Đức Cường

và cộng sự

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHCNHN2015
52Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị đo khí SO2, NOx, CO trong môi trường không khí

Phạm Đức Cường

và cộng sự

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VI2015
53Effect of fabrication parameters on micro-structure and mechanical properties of CrN coating deposited on steel by a pulsed magnetronPhạm Đức CườngProceeding of 70th Society of Tribologists and Lubrication Engineers2015
54Nghiên cứu đặc tính ma sát và mài mòn của màng CrN tạo trên thép SKD11 bằng phương pháp phún xạ

Phạm Đức Cường

và cộng sự

Tạp chí Cơ khí2015
55Nghiên cứu đặc tính ma sát và mài mòn của thép SKD11

Phạm Đức Cường

và cộng sự

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHCNHN2015
56Khảo sát sự ảnh hưởng của độ cứng bề mặt tới ma sát và mài mòn của thép S45C trong điều kiện không bôi trơnPhạm Đình Nhã, Phạm Đức CườngTạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHCNHN2018
57A study on the effect of Ti target poisoning to TiN coating deposited by a DC magnetron sputteringNguyễn Quang Định, Trần Đức Quý, Nguyễn Chí Bảo, Phạm Đức CườngProceeding of The first International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development2018
58Khả năng ứng dụng mạng điện sử dụng đất làm dây dẫn cho các vùng nông thôn xét theo chiều dài giới hạnTrịnh Trọng Chưởng; Phạm Văn HòaISSN 0686-38832005
59Nghiên cứu đặc điểm của mạng điện sử dụng đất làm dây dẫnPhạm Văn Hòa; Trịnh Trọng Chưởng

Tạp chí KH&CN các trường Đại học Kỹ thuật;

ISSN 0886-3980
2006
60Giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành mạng điện nông thônTrịnh Trọng ChưởngHội nghị KHCN lần thứ 20; Đại học Bách khoa Hà Nội2006
61Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến định mức tiêu thụ điện sinh hoạt gia đình các vùng nông thônTrịnh Trọng Chưởng; Phạm Văn Hòa

Tạp chí KH&CN các trường Đại học Kỹ thuật;

ISSN 0886-3980
2006
62Đánh giá tải trọng cơ giới lên cột của mạng điện sử dụng đất làm dây dẫnTrịnh Trọng Chưởng; Trần Quang KhánhTạp chí KHCN – Đại học Đà Nẵng; ISSN 1859-15312006
63Nghiên cứu định hướng phát triển lưới điện trung áp miền Bắc Việt Nam trên cơ sở so sánh các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuậtNguyễn Đức Hạnh; Trịnh Trọng Chưởng

Tạp chí KH&CN các trường Đại học Kỹ thuật;

ISSN 0886-3980
2007
64Phương pháp xử lý bất định trong dự báo phụ tải điện khu vực nông thônTrịnh Trọng ChưởngTạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; ISSN: 1859-00042007
65Ảnh hưởng của quá trình suy giảm điện áp tới quá trình quá độ máy phát điện gió và các giá trị chỉnh định áp dụng cho hệ thống bảo vệ kém ápNguyễn Xuân Tùng; Trịnh Trọng Chưởng

Tạp chí KH&CN các trường Đại học Kỹ thuật;

ISSN 0886-3980
2007
66Study of grid integrated systemTrinh Trong Chuong; Pham Van HoaThe International symposium on Electrical, Electronics Engineering2007
67Effect of wind generator in voltage dipsTrinh Trong Chuong; Pham Van HoaThe International symposium on Electrical, Electronics Engineering2007
68Voltage quality improving of Phuocninh wind farm using static synchronous compensatorTrinh Trong ChuongThe International Conference on Electrical Engineering (ICEE), Japan2008
69Tổn thất điện năng trong mạng điện phân phối có xét đến đặc tính xác suấtTrịnh Trọng Chưởng; Trần Quang KhánhTạp chí KHGD chuyên nghiệp2008
70Voltage stability investigation of grid connected wind farmTrinh Trong Chuong

Procedings of wold Acadmy of Science and Technology;

ISSN 2070-3740
2008
71Phương pháp đánh giá giới hạn ổn định điện áp trong lưới điện hạ ápTrịnh Trọng Chưởng

Tạp chí KH&CN các trường Đại học Kỹ thuật;

ISSN 0886-3980
2008
72Distributed Generation Impact on Voltage Stability in Distribution NetworksTrinh Trong ChuongGMSARN International Conference on Sustainable Development: Issues and Prospects for the GMS; China2008
73Wind power plant response to voltage dips in electric power systemTrinh Trong ChuongInternational Forum on Satrategic Technologies; Vietnam National University - HCM city Publishing House2009
74Analysis of the dynamic operation of wind power plants connected South region power system in 2015Trinh Trong ChuongInternational Forum on satrategic Technologies2009
75Power quality investigation of grid connected wind turbinesTrinh Trong Chuong; Nguyen Quang Thuan; Nguyen Tung Linh; Nguyen Dang Toan

GMSARN International Journal;

ISSN 1905-9094
2009
76Voltage stability analysis of grid connected wind generatorsTrinh Trong Chuong; Nguyen Tung LinhEngineering; Co-Sponsored IEEE Poland; ISBN: 978.3.940471.10.92009
77Mô hình phân tích trạng thái ổn định của nhà máy điện gió kết nối hệ thống điệnTrịnh Trọng Chưởng

Tạp chí KH&CN các trường Đại học Kỹ thuật;

ISSN 0886-3980
2010
78Ứng dụng phương pháp tiếp tuyến liên tục phân tích ổn định điện áp trong hệ thống điệnTrịnh Trọng ChưởngTạp chí KHCN; ISSN 1859-35852010
79Ứng dụng mạng nơron nhân tạo dự báo phụ tải trong hệ thống điện có xét đến ảnh hưởng của thông số nhiệt độTrịnh Trọng Chưởng; Nguyễn Tùng Linh

Tạp chí KHCN;

ISSN 1859-3585
2010
80The impact of wind power plant with DFIG on the power systemsTrinh Trong Chuong

Journal of Science and Technology Development;

ISSN 1859-0128
2010
81Nghiên cứu các đặc trưng sụp đổ điện áp trong hệ thống điện kết nối nhà máy điện gióTrịnh Trọng Chưởng

Tạp chí phát triển KH&CN; Đại học Quốc gia Tp.HCM; ISSN 1859-0128

2011
82Method of restructuring the electricity distribution grid in the presence of small hydro powerTruong Viet Anh; Trinh Trong Chuong; Pham Van HoaInternational Conference on Science and Technology2011
83Study the effects of small hydropower sources to power distribution grid quality in Lao Cai provinceTrinh Trong Chuong; Truong Viet AnhInternational Science Conference on Sustainable Energy Development; ISBN: 978-604.913.094.62011
84Effects of distributed generations to the voltage stability of electricity distribution networkTrinh Trong Chuong

The second International Science Conference on Sustainable Energy Development;

ISBN: 978- 04.913.094.6
2011
85Aritificial neural network in determination of optimum tracking operation point of wind turbinesTrinh Trong Chuong; Nguyen Van Thien; Truong Viet Anh

Tạp chí nghiên cứu KH&CN Quân sự;

ISSN 1859-1043
2012
86Tái cấu hình lưới điện phân phối giảm chi phí vận hành có xét đến mục tiêu nâng cao độ tin cậy cung cấp điệnNguyễn Phú Cần; Trương Việt Anh; Trịnh Trọng ChưởngTạp chí KH&CN các trường Đại học Kỹ thuật; ISSN 0886-39802013
87Study the impact of distributed generation on voltage quality in network powerTrinh Trong ChuongInternational Science Conference on Sustainable Energy Development; ISBN:978-604-913-137-02013
88Nghiên cứu giới hạn ổn định điện áp của nguồn điện phân tán sử dụng máy điện không đồng bộ trong lưới điện phân phốiTrịnh Trọng Chưởng; Trương Việt Anh; Vũ Phan TúTạp chí phát triển KH&CN, Đại học Quốc gia Tp.HCM; ISSN 1859-01282013
89Nghiên cứu định vị sự cố cáp ngầm trong lưới điện trung áp sử dụng mạng nơron nhân tạoNguyễn Đức Minh; Nguyễn Hoài Nam; Trịnh Trọng ChưởngInternational Science Conference on Green Growth and Energy for Asean; ISBN: 978-604.913.389.32014
90Research of the voltage stability of distribution network connected induction machinesTrinh Trong Chuong; Truong Viet Anh; Tran Quang Tho; Tomas DeveikisElektronika ir Elektrotechnik; ISSN: 1392-12152015
91Tái cấu hình lưới điện phân phối có máy phát phân tán giảm tổn thất công suất sử dụng giải thuật tối ưu bầy đànTrương Việt Anh; Nguyễn Thanh Thuận; Trịnh Trọng ChưởngTạp chí KH&CN; ISSN 1859-35852015
92Ứng dụng phép phân tích độ nhạy kết hợp với đường cong PV để xác định giới hạn ổn định điện áp nút tải trong lưới điện phân phốiTrịnh Trọng ChưởngTạp chí KH&CN các trường Đại học Kỹ thuật; ISSN 0886-39802015
93The method of Reconfiguration distribution network is consider the Impact of distributed generatorsNguyen Tung Linh, Pham Thuong Cat, Trinh Trong ChuongJokull journal; Iceland; ISSN: 0449-0576 2015
94Online operation of distribution network connected to distributed generation, considering the cost of network reconfiguration and energy lossTrinh Trong Chuong; Doan Van Binh; Nguyen Tung LinhJournal of Science and Technology (Vietnamese Academy of Science and Technology); ISSN 0866-708x2015
95To study the effect of the insulation to the transitional characteristics of high voltage underground cables using XLPE insulatedNguyen Duc Minh, Trinh Trong ChuongVietnam Academy of Science and Technology (VAST))2015
96Nghiên cứu các đặc tính quá độ của máy phát điện gió kết nối hệ thống điệnBùi Đình Thanh; Nguyễn Công Cường, Nguyễn Đức Minh; Nguyễn Văn Đoài; Đỗ Duy Hợp; Trịnh Trọng ChưởngTạp chí Công nghiệp Mỏ2016
97A study on the effect of distributed generation of the reconfiguration of distribution networksTrinh Trong Chuong; Nguyen Tung Linh; Truong Viet AnhJournal of Electrical Engineering & Technology; ISSN:1975-01022017
98Nghiên cứu thiết kế thiết bị phân tích chất lượng điện năngTrịnh Trọng Chưởng; Quách Đức CườngTạp chí KH&CN, Đại học Công nghiệp Hà Nội;ISSN 1859-35852017
99A combination of simulated annealing algorithm and genetic algorithm for reconfiguration of distribution networkNguyen Tung Linh; Trinh Trong ChuongJournal of Science and Technology; ISSN 1859-35852017
100Áp dụng phương pháp mạng một cửa tương đương để phát hiện sớm sự cố sụp đổ điện ápHoàng Văn Tuấn; Nguyễn Đức Huy; Nguyễn Xuân Tùng; Trịnh Trọng Chưởng; Nguyễn Văn HùngTạp chí KH&CN, Đại học Công nghiệp Hà Nội; ISSN 1859-35852017
101Nghiên cứu thiết kế bộ lọc tích cực trong lưới điện hạ ápNguyễn Đức Minh; Trịnh Trọng Chưởng; Trần Văn TuấnTạp chí KH&CN, Đại học Công nghiệp Hà Nội;ISSN 1859-35852017
102Một cách tiếp cận phân loại chế độ làm việc của hệ thống điện dựa trên tiêu chí ổn định kích động nhỏNguyễn Đức Huy; Phạm Năng Văn; Trịnh Trọng ChưởngTạp chí KH&CN, Đại học Công nghiệp Hà Nội; ISSN 1859-35852017
103Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn điện gió đến độ tin cậy của lưới điện phân phốiNguyễn Văn Hùng; Trịnh Trọng ChưởngTạp chí KH&CN Năng lượng;ISSN 1859-45572017
104Thiết kế và chế tạo thử nghiệm thiết bị phân tích chất lượng điện năng cho phụ tải trong lưới điện phân phốiQuách Đức Cường; Trịnh Trọng ChưởngTạp chí KH&CN, Đại học Công nghiệp Hà Nội;ISSN 1859-35852017
105Nghiên cứu lựa chọn phương án cung cấp điện có xét đến nguồn năng lượng tái tạo ở khu vực có mật độ phụ tải thấpNguyễn Anh Tuấn; Trịnh Trọng ChưởngTạp chí KH&CN, Đại học Công nghiệp Hà Nội; ISSN 1859-35852017
106Hiệu quả hạn chế dòng ngắn mạch của thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch kiểu điện trở - áp dụng tại trạm biến áp 110 kV Bình AnNguyễn Nhất Tùng; Trịnh Trọng ChưởngTạp chí KH&CN, Đại học Công nghiệp Hà Nội;ISSN 1859-35852017
107Nghiên cứu bảo mật dịch vụ Web, ứng dụng vào việc truyền và nhận dữ liệu quan trắc môi trườngNguyễn Bá Nghiễn; Nguyễn Thái Cường; Vũ Tuấn Anh; Trịnh Trọng Chưởng Tạp chí KH&CN, Đại học Công nghiệp Hà Nội;ISSN 1859-35852018
108Comparison between Continuous Genetic Algorithms and Particle Swarm Optimization for distribution network reconfigurationTruong Viet Anh; Nguyen Thanh Thuan; Nguyen Tung Linh; Trinh Trong Chuong; Nguyen Duc MinhJournal of Electrical Engineering & Technology; ISSN:1975-01022018
109Nghiên cứu sử dụng màng bao phủ để bảo quản cam sành Hàm Yên.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Khoa học và Công nghệ- Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam. ISSN 0866 708X2010
110Các hợp chất lignan từ cây dây thần thông Tinospra cordifolia (Willd.) Miers.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Dược học. ISSN 0866-7225.2010
111Nghiên cứu chế độ tách chiết và xác định thành phần hóa học tinh dầu một số loại quả có múi ở Việt NamNguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Khoa học và Công nghệ- Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam. ISSN 0866 708X2011
112Nghiên cứu sử dụng saponin thu nhận từ bã hạt du trà trong bảo quản quả có múiNguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Khoa học và Công nghệ- Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam. ISSN 0866 708X2012
113Nghiên cứu tách chiết và xác định hoạt tính sinh học của các cấu tử tạo hương trong tinh dầu vỏ quả chanh giấy Hàm Yên- Tuyên Quang.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Hóa học. ISSN 0866-71442013
114Nghiên cứu làm giàu các cấu tử hidrocacbon có chứa oxi từ tinh dầu vỏ quả có múi và ứng dụng sản xuất hương liệu.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Hóa học. ISSN 0866-71442013
115Nghiên cứu tách chiết và xác định hoạt tính sinh học của các thành phần tạo hương trong tinh dầu vỏ quả bưởi và vỏ quả cam của Việt Nam.Nguyễn Văn Lợi và cộng sự

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam. ISSN 0866 708X

2013
116Nghiên cứu tổ hợp hương và tạo hương liệu từ tinh dầu vỏ quả có múi.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Khoa học và Công nghệ- Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam. ISSN 0866 708X2013
117Vệ sinh an toàn thực phẩm trong Du lịch.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Du lịch2013
118Study on distillation of Vietnamese citrus fruts and their essential oils compositions.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựConference Proceeding. The 3rd analytica Vietnam Conference 2013. The International Conference on Analytical Sciences and Life Science.2013
119Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của tinh dầu lá bưởi, cam và chanh.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Khoa học và Công nghệ- Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam. ISSN 0866 708X2014
120Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất hương liệu thực phẩm từ tinh dầu lá bưởi, cam và chanh.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-35852014
121Nghiên cứu làm giàu các thành phần chứa oxy và tạo hương liệu từ tinh dầu vỏ quả có múi.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Khoa học và Công nghệ- Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam. ISSN 0866 708X2014
122Study on chemical composition, physical- chemical indicators and biological activity of Bac Giang citronella essential oil.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựConference Proceeding. The 4th analytica Vietnam Conference 2015. The International Conference on Analytical Sciences and Application in Environmental Study, Food Safety and Medical Diagnosis.2015
123Tối ưu hóa quá trình chưng cất tinh dầu vỏ quả quất Hưng Yên.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-35852015
124Study on constituents, physico-chemical indicators and biological activity of Bac Giang Liquidambar Formosana Hance leaves oil.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Khoa học và Công nghệ- Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam. ISSN 0866 708X2015
125Nghiên cứu thành phần hóa học, chỉ số hóa lý và hoạt tính sinh học của tinh dầu quả phật thủ Việt Nam.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Hóa học. ISSN 0866-71442015
126Nghiên cứu tách chiết và xác định hoạt tính sinh học của các cấu tử tạo hương trong tinh dầu vỏ quả quất Hưng Yên.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Khoa học và Công nghệ- Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam. ISSN 0866 708X2015
127Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết tinh dầu lá tràm Thái Nguyên (Melaleuca Cajuputi Pwell).Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-35852015
128Xác định thành phần hóa học của quả mắc ca thu hoạch ở các thời điểm khác nhau.Nguyễn Văn LợiTạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. ISSN 1859-45812016
129Tối ưu hóa quá trình chưng cất tinh dầu vỏ quả cam sành Hà Giang.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật. ISSN 2354-10832016
130Primary study on the components and main physico-chemical as well as biological properties of the oil of Alpinia galangal (L.) Wild in Phu Tho- Vietnam.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựAfrican Journal of Biotechnology (Scopus), IF năm 2016 = 0,44. ISSN 1684-53152016
131Nghiên cứu khả năng nhân nuôi trong môi trường lỏng của nấm Thượng hoàng vàng (Phellinus linteus).Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-35852016
132Nghiên cứu ứng dụng tinh dầu vỏ quả chanh trong sản xuất bánh quy xốp và thạch rau câu.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-35852016
133Nghiên cứu quy trình tách chiết và xác định các cấu tử trong tinh dầu củ nghệ Lương Tài, Bắc Ninh (Curcuma xanthorrhiza roxburgh).Nguyễn Văn LợiTạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên. ISSN 1859-21712016
134Sử dụng chế phẩm enzim

β-glucosidaza nhằm tăng hương dịch quả vải tươi.

Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-35852016
135Study on the chemical composition, biological activity and physico-chemical indicators of the weft-peel oil of Bac Giang oranges extracted by cold-pressing method.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựJournal of Science- Hanoi National University of Education. ISSN 2354-10592016
136Ứng dụng hương liệu quả có múi trong công nghiệp sản xuất đồ uống.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-35852016
137Nghiên cứu quy trình sản xuất hương liệu thực phẩm dạng bột từ tinh dầu vỏ quả phật thủ.Nguyễn Văn LợiTạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-35852016
138Study on Bacterial Strain UL188 Isolated from Fermented Meat of Phu Tho Province in Vietnam.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-35852016
139Study on Bacterial Strain UL188 Isolated from Fermented Meat of Phu Tho Province in Vietnam.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Khoa học- Đại học Quốc gia Hà Nội. ISSN 0866-86122016
140Ảnh hưởng của độ pH đến các biến đổi hóa lý của quả vải thiều sau thu hoạch.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-35852016
141Xác định khả năng quét gốc tự do, giá trị logP và momen lưỡng cực của tinh dầu vỏ quả quýt Lý Nhân.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-35852016
142Xác định ảnh hưởng của màng bảo quản chitosan tới sự biến đổi chất lượng quả xoài sau thu hoạch.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. ISSN 1859-45812016
143Nghiên cứu quy trình sản xuất sữa chua mắc ca.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-35852016
144Determination the changes of nutritional compositions of Que Vo potatoes (Salanum tuberosum) at various harvest times.Nguyễn Văn Lợiproceeding. The 5th analytica Vietnam Conference 2017. The International Conference on Analytical Science and Technology for Life Quality Improvement2017
145Nghiên cứu tách chiết và xác định hoạt tính sinh học của các cấu tử tạo hương trong tinh dầu vỏ quả phật thủ (Citrus medica L. var. sarcodactylus sw).Nguyễn Văn Lợi và cộng sự

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. ISSN 1859-4581

2017
146Xác định hoạt tính sinh học của hỗn hợp tinh dầu vỏ quả chanh và cam.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật. ISSN 2354-10832017
147Nghiên cứu tách chiết nhóm cấu tử tạo hương và xác định hoạt tính sinh học của chúng trong tinh dầu vỏ quả quýt Lạng Sơn.Nguyễn Văn LợiTạp chí Khoa học- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. ISSN 2354-10592017
148Xác định khả năng bảo quản thịt gà bằng tinh dầu vỏ quả chanh.Nguyễn Văn LợiTạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên. ISSN 1859- 21712017
149Xác định ảnh hưởng của màng bảo quản đến chất lượng quả bưởi Phúc Trạch.Nguyễn Văn LợiTạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Đà Nẵng. ISSN 1859-15312017
150Nghiên cứu quy trình chưng cất lôi cuốn hơi nước tinh dầu vỏ quả hồng bì Clausena Lansium (Lour.) Skeels.Nguyễn Văn LợiTạp chí Công nghiệp Hóa chất. ISSN 1859-40772017
151Study on the constituents and Biological activity of the oil of Passiflora incarnata peel in Lao CaiNguyễn Văn Lợi và cộng sựConference proceeding. The 5th analytica Vietnam Conference 2017. The International Conference on Analytical Science and Technology for Life Quality Improvement.2017
152Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự biến đổi chất lượng của quả vải thiều sau thu hoạch.Nguyễn Văn LợiTạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên. ISSN 1859- 21712017
153Xác định hoạt tính sinh học và khả năng bảo quản thịt lợn của tinh dầu vỏ quả hồng bì.Nguyễn Văn LợiTạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Đà Nẵng. ISSN 1859-15312017
154Bước đầu nghiên cứu và ứng dụng chủng vi khuẩn UL129 trong thức ăn chăn nuôi cho gàNguyễn Văn Lợi và cộng sựKỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc Chăn nuôi- thú y. ISBN 978-604-60-2492-72017
155Study the components and their main physico-chemical of the essential oil of Anethum graveolens L. in Bac Ninh.Nguyễn Văn LợiJournal of Science and Technology- Hanoi University of Industry. ISSN 1859-35852017
156Xác định phương pháp tách dầu mắc ca.Nguyễn Văn LợiTạp chí Công nghiệp Hóa chất. ISSN 1859-40772017
157Xác định các cấu tử hóa học và hoạt tính sinh học của tinh dầu cây kinh giới dầy Hà Giang (Elsholtzia Winitiana Craib).Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên. ISSN 1859-21712017
158Nghiên cứu xác định các cấu tử của tinh dầu vỏ quả phật thủ ở các thời điểm thu hoạch khác nhau.Nguyễn Văn LợiTạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam- Bộ Khoa học và Công nghệ. ISSN 1859-47942017
159

Xác định ảnh hưởng của màng bảo quản chitosan đến sự biến đổi chất lượng của củ khoai tây sau thu hoạch.

Nguyễn Văn LợiKỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế- Phương pháp phân tích và nhận dạng chất độc trong thực phẩm. ISBN 978- 604-913- 586- 62017
160Xác định các chỉ tiêu hóa sinh và vi sinh của nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cho lợn.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựKỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc. ISBN: 978-604-82-2242-0.2017
161Xác định các cấu tử và hoạt tính sinh học của tinh dầu hoa huệ Sa Pa (Polianthes Tuberosa L.)Nguyễn Văn LợiTạp chí Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp- Trường ĐH Nông lâm TPHCM. ISSN 1859-1523.2017
162Optimizing the processing of ginger essential oil yield (Zingiber collinsii) from pumat national park of Vietnam using the response surface methodology.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựVietnam Journal of Science and Technology. ISSN 2525-2518.2017
163Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất thu hồi tinh dầu vỏ quả phật thủ (Citrus medica L.var. sarcodactylus Sw. Peel).Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-35852017
164Tối ưu hóa quá trình trích ly dầu mắc ca bằng phương pháp thủy phân enzyme.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Hóa học. ISSN 0866-71442017
165Ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gà đồi Yên ThếNguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-35852017
166Xác định khả năng bảo quản thịt bò của hỗn hợp tinh dầu sả và tinh dầu tỏi.Nguyễn Văn Lợi

Tạp chí Công nghiệp Hóa chất.

2017
167Xác định khả năng kháng khuẩn và kháng nấm mốc trên quả cam của hợp chất saponin.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. ISSN 1859-35852017
168Study on formulation of pig feed with supplement from macadamia shell.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựKỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc QMFS 2017- Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm. ISBN 978.604.950.300.92017
169Primary study on antibacterial compound synthesized by the strain Bacillus subtilis UL129.Nguyễn Văn Lợi và cộng sựThe 15th Asean Food Conference- Vietnam 20172017
170Xác định chỉ tiêu chất lượng của dầu mắc caNguyễn Văn Lợi và cộng sựTạp chí Công nghiệp Hóa chất.2018
171Syntheses of some azomethines from 5-amino-2-phenylindole and 5-amino-1-methyl-2-phenylindoleĐặng như Tại, Nguyễn Đình Thành, Phạm Duy Nam, Hoàng Thanh ĐứcHội nghị Hóa học Châu Á lần thứ 12, tháng 8 năm 2007 tại Kuala-Lampua (Malaixia)2007
172Synthesis and antibacterial and antifungal activities of N-(tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)thiosemicarbazones of substituted 4-formylsydnonesNguyen Dinh Thanh, Hoang Thanh Duc, Vu Thi DuyenChemistry Central Journal 9 (1):60 October 2015 (tạp chí quốc tế SCI)2015
173

Reaction of Some Substituted 3-Aryl-4-formylsydnones with Tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl) thiosemicarbazide

Nguyen Dinh Thanh, Hoang Thanh Duc, Nguyen Hoang Minh Hue, Hoang Thi Kim VanTạp chí quốc tế Letters in Organic Chemistry, 2016, Vol. 13, No. 72016
174Góp phần tổng hợp một số azometin từ 5-amino-2-phenylindolĐặng Như Tại, Nguyễn Đình Thành, Phạm Duy Nam, Hoàng Thanh ĐứcTạp chí Khoa học, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Vol. XXII, N.3C AP, tr. 159-1642006
1751H- and 13C-NMR spectra of some azomethines of 5-amino-2-phenylindole seriesĐặng như Tại, Nguyễn Đình Thành, Phạm Duy Nam, Hoàng Thanh ĐứcTạp chí Hóa học, T.45 (5), Tr. 642-6472007
176Mass spectra of some azomethines of 5-amino-2-phenylindole seriesĐặng Như Tại, Nguyễn Đình Thành, Phạm Duy Nam, Hoàng Thanh ĐứcTạp chí Hóa học, T.45 (6), Tr. 764-7692007
177Góp phần nghiên cứu tính chất ức chế ăn mòn kim loại của một số azometin dãy 5-amino-2 phenylindolĐặng Như Tại, Nguyễn Đình Thành, Phạm Duy Nam, Hoàng Thanh ĐứcTuyển tập các công trình khoa học Hội nghị toàn quốc Điện hoá và ứng dụng (lần 2). Số 3, tr. 134-139.2007
178Mass spectra of some 2-phenylindole -3-(2-phenyl-1H-indol-5’-yl)-1,3-thiazolidin-4-onDang Nhu Tai. Nguyen Dinh Thanh, Pham Duy Nam, Hoang Thanh Duc

Tạp chí phân tích Hoá, Lý và Sinh học, Số 13, tr. 131

2008
179Study on synthesis of some 1,2-thiazolidin-4-on containing indole ring from substituted arylidene-5-amino-2-phenylindoleDang Nhu Tai. Nguyen Dinh Thanh, Pham Duy Nam, Hoang Thanh DucTạp chí Hóa học, T.46 (3), Tr. 360-3662008
180Nghiên cứu tổng hợp chất kích thích tăng trưởng cây trồng etyl 1-naphtylacetat có hoạt tính sinh học cao, thân thiện môi trườngHoàng Thanh Đức, Đinh Văn Kha, Đinh Văn Nam, Dương Thị Hằng

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T.43, tr. 243-247.

2008
181Nghiên cứu tổng hợp và thử khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số bazo shiff sử dụng làm phụ gia ức chế ăn mòn kim loại cho dầu mỡ bôi trơnHoàng Thanh Đức, Nguyễn Đức Tân Tạp chí Công Nghiệp, Số T6/20092009
182Nghiên cứu tổng hợp một số chất ức chế ăn mòn kim loại có tính năng ức chế ăn mòn cao từ nguồn phế liệu nông sảnHoàng Thanh Đức, Hà Xuân Quang, Nguyễn Văn ThiệnTạp chí KH&CN - ĐHCN Hà Nội, số 01/2010. Tr. 51-57.2010
183Nghiên cứu chế tạo nhũ cắt gọt kim loại từ dầu bôi trơn phế thải của các máy công cụ trong xưởng cơ khíHoàng Thanh Đức, Hoàng Văn Điện, Trần Đức Quý Tạp chí KH&CN - ĐHCN Hà Nội, số 04/2010. Tr. 47-53.2010
184Nghiên cứu tổng hợp dược chất sắt II oxalat (FeC2O4.2H2O) từ phoi thép phế liệu của các xưởng cơ khíHoàng Thanh Đức, Hoàng Văn Điện Tạp chí KH&CN trường ĐHCN Hà Nội số 08, 12/2011, tr 42-482011
185Nghiên cứu tổng hợp xúc tác zeolit từ cao lanh cho quá trinh cracking dầu thảiĐinh Văn Kha, Hoàng Thanh Đức, Nguyễn Ánh Thu HằngTạp chí KH&CN trường ĐHCN Hà Nội số 06, 06/2011, tr 8-142011
186Nghiên cứu tổng hợp một số chất 4-formylsydnone và 4-acetylsydnone làm tiền chất cho tổng hợp các per-O-acetyl -β-D-glycopyranosylthiosemi carbazon có nhiều hoạt tính sinh họcHoàng Thanh Đức, Nguyễn Đình ThànhTạp chí KH&CN trường ĐHCN Hà Nội số 12, 08/20122012
187Tổng hợp và thăm dò hoạt tính sinh học của một số Thiosemicarbazone từ các 4-formylsydnone thếHoàng Thanh Đức, Nguyễn Đình ThànhTạp chí KH&CN trường ĐHCN Hà Nội số 13, 12/2012, tr 32-362012
188Study on synthesis of some 4-(tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl) thiosemicar bazones of 3-aryl-4-formylsydnonesNguyen Dinh Thanh, Hoang Thanh Duc, Phan Manh TuongTạp chí Hoá học, T. 50, No. 4A, 119-1222012
189Initial synthesis of some 6-hydro-(1,3,4)-thiadiazines from 4-(tetra-O-acetyl-b-D-glucopyranosyl)thiosemicacbazide and substituted 4-bromoacetyl-3-(substituted phenyl) sydnonesHoang Thanh Duc, Nguyen Dinh Thanh, Nguyen Thi Lien

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T. 50, No. 3E, 1240–1246.

2012
190Synthesis of some [2’,3’,4’,6’-(tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl amino)-5-[3”-arylsydnone]-6H-1,3,4-thiadiazines from substituted 3-acetylsydnonesNguyen Dinh Thanh, Hoang Thanh Duc, Bui Hong Phuong, Ly Thi GiangTạp chí Hoá học, T. 51, No. 5, 599-6042013
191Study on synthesis of some 3-aryl-4-formylsydnone 4-(tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl) thiosemicarbazonesNguyen Dinh Thanh, Hoang Thanh Duc, Vu Thi DuyenTạp chí Hoá học, T. 51, No. 5A, 32-372013
192Tổng hợp và thăm dò hoạt tính sinh học một số hợp chất 3-aryl-4-formylsydnone (tetra-O-acetyl-b-D-galactopyranosyl)thiosemicar bazonHoàng Thanh Đức, Nguyễn Đình Thành, Nguyễn Hoàng Minh HuệTạp chí KH&CN, trường ĐH CN Hà Nội, Số 15, tr. 28-332013
193Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm chất tẩy sơn sinh họcHoàng Thanh Đức, Nguyễn Thế HữuTạp chí KH&CN, trường ĐH CN Hà Nội, Số 19, tr. 39-422013
194Nghiên cứu phản ứng của 3-aryl-4-bromoacetylsydnone với thiosemi carbazides có chứa hợp phần D-glucoseNguyễn Đình Thành, Hoàng Thanh Đức, Nguyễn Thị Liên, Phạm Thị NgânTạp chí hoá học T.51 (6ABC), tr. 196-2002013
195Anaylysis of NMR spectra of 3-aryl-4-formylsydnone 4-(tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl) thiosemicar bazonesNguyen Dinh Thanh, Hoang Thanh DucPhân tích Hoá, Lý và Sinh học, T.19, No. 1/2014, 74-79. 2014
196Nghiên cứu tổng hợp một số thiosemicarbazon và thiadiazin từ dẫn xuất 3-cyclohecxylsydnone và glycopyranosyl thiosemicarbazid theo phương pháp chiếu xạ vi songHoàng Thanh Đức, Nguyễn Đình ThànhTạp chí KH&CN trường ĐHCN Hà Nội số 21, 04/2014, tr 8-132014
197Tổng hợp và thăm dò hoạt tính sinh học một số hợp chất arylsydnone Hoàng Thanh Đức, Nguyễn Đình ThànhTạp chí KH&CN, trường ĐHCN Hà Nội, Số 30, tháng 10 năm 2015, tr 75-78.2015
198Nghiên cứu tổng hợp dược chất trị bệnh tiểu đường tuýp 2 AcetohexamideHoàng Thanh Đức, Nguyễn Thế HữuTạp chí KH&CN, trường ĐHCN Hà Nội, Số 34, tháng 06 năm 2016, tr 74-76.2016
199Nghiên cứu tổng hợp dược chất guanabenz trị bệnh huyết áp caoHoàng Thanh Đức, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thanh MaiTạp chí KH&CN trường ĐHCN Hà Nội 2017
200Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số hợp chất 3-aryl-4-formylsydnone glucopyranosyl thiosemicarbazone thành các dẫn xuất 2-iminothiazolidin-4-onHoàng Thanh Đức, Nguyễn Đình ThànhTạp chí KH&CN trường ĐHCN Hà Nội số 38, 02/2017, tr 94-992017
201Nghiên cứu tổng hợp dược chất glipizide điều trị bệnh tiểu đường tuíp 2Hoàng Thanh Đức, Nguyễn Thế HữuKH&CN, Số 43 tháng 12/20172017
202Nghiên cứu tổng hợp một số phức chất bis [3-aryl-4-formyl sydnone N-(2’,3’,4’,6’-tetra-o-acetyl-β-D-galatopyranosyl) thiosemicarbazonato] kẽm(II)Hoàng Thanh ĐứcKH&CN, Số 45 tháng 04/20182018
203Transient characteristics of a fluidic device for circulatory jet flowHoa Thanh Phan, Thien Xuan Dinh, Phong Nhu Bui, Van Thanh DauSensors,Vol.18,2018, SCI-Q12018
204Fluidic mechanism for dual-axis gyroscope”, Mechanical Systems and Signal ProcessingVan Thanh Dau, Thien Xuan Dinh, Canh Dung Tran, Phong Nhu Bui, Du Dinh Vien, Hoa Thanh Phan

Vol.108, pp.73-87,2018. SCI-Q1

2018
205Tri-axis convective accelerometer with closed-loop heat source”, Sensors and Actuators A: PhysicalVan Thanh Dau, Thien Xuan Dinh, Lam Bao Dang, Canh-Dung Tran, Tung Thanh Bui, Phan Thanh Hoa.Vol.275,pp.51-59, 2018. SCI-Q1 2018
206Corona based air-flow using parallel discharge electrodesV. T. Dau, T. X. Dinh, T. T. Bui, C. D. Tran, H. T. Phan, and T. Terebessy

Exp. Therm.Fluid Sci., vol. 79, pp. 52–56, 2016, SCIE.

2016
207Design Study of Multidirectional Jet Flow for a Triple-Axis Fluidic GyroscopePhan Thanh Hoa, Thien Xuan Dinh, Van Thanh Dau IEEE Sensors Journal, Mar.2015, Vol.15, Issue 07, pp.4103-4113.SCI-Q12015
208Polling-based high-bit-rate packet transfer in a Microcellular network to allow fast terminalsPhan Thanh Hoa, Gaute Lambertsen and Takahiko Yamada IEICE Transactions on Communications, Vol.E92-B, No.11 November 2009, pp.3410-3421. SCI 2009
209Seamless handover supported by parallel polling and dynamic multicast group in connected WLAN micro-cells systemPhan Thanh Hoa, Gaute Lambertsen and Takahiko Yamada

Elsevier Journal of Computer Communications, Vol. 35, issue 1, pp.89-99, 01 January 2012. SCI-Q2

2012
210Design and Experimental Analysis of Multidirectional Circulated Jet Flow GeneratorHoa Thanh Phan, Thien Xuan Dinh, Phong Nhu Bui, and Van Thanh DauProceeding of the 13th Annual IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (IEEE NEMS), Apr.22-26, 2018, Singapore. 2018
211Study on Miniaturized Tri-axis Heat Convection Accelerometer with Experimental ValidationHoa Thanh Phan, Thien Xuan Dinh, Phong Nhu Bui, Canh-Dung Tran, Tung Thanh Bui,Lam Bao Dang and Van Thanh Dau

Proceeding of the 13th Annual IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (IEEE NEMS), Apr.22-26, 2018, Singapore.

2018